مقاله ( محمد باسوتی )

رنگ

 

بسم الله الرحمن الرحيم 

گزارش كار آموزي كارخانه رنگ " آسان رنگ " 

تابستان 1387

محمد باسوتي 

دانشجوي رشته شيمي كاربردي دانشگاه سمنان

مقدمه:

شركت آسان رنگ حدود 10 كيلومتري شهر ايوانكي در شهرك صنعتي ايوانكي واقع است.

توليدات اين شركت در زمينه ي رنگهاي ترافيكي پايه ي رزينهاي آكريليك است و طرف قرارداد آن راه وترابري و شهرداري است.

رنگ شركت در محيط سر باز 6 ماه ماندگاري و در محيط سر بسته 9 ماه ماندگاري دارد پس براي كاهش هزينه ي نكهداري و انبارداري ابتدا انعقاد قرارداد صورت مي گيرد و سپس پروسه ي توليد شروع به كار مي كند.

مواد اوليه:

رزين : مايعي شبيه چسب كه باعث چسبندگي رنگ مي شود.

پودر بنتون

تيتانيوم : تيتانيوم ها فام رنگ را تعيين مي كنند مثلاً TiO2  كه فام سفيد به رنگ مي دهد و مهمترين رنگدانه سفيد مي باشد.

پركننده ها : موادي كه به رنگ اضافه مي كنند و درخصلت رنگ هيچ تأ ثيري ندارد و فقط توجيه اقتصادي دارد يعني فقط براي كاهش قيمت رنگ استفاده مي شود كه مي توان از پر كننده ها : كربنات كلسيم، اكسيد روي و تالك را نام برد.

حلال ها : مثل تينر 402، تولوئن، زايلن، بوتيل گليكول، روغن سويا و متانول. كه مانع از سفت شدن و حالت چوب شدن رنگ مي شود.

 از مواد بالا پركننده ي كربنات كلسيم از كارخانه پودر سنگسر سمنان و حلالهاي زايلن و تولوئن و متانول از پتروشيمي اصفهان، تبريز، شيراز و بقيه مواد از كشورهاي چين، اسلووني، ژاپن و بلژيك وارد مي شود.

دستگاه ها : 

دستگاهها شامل پاتيل رنگ مي باشد كه مواد اوليه را كه شامل مثلاً 30 % رزين، 40 % تيتانيوم، 20 % حلال و حدود 10 % پر كننده كه البته اين مقادير مي توانند متفاوت باشند. مواد بالا را بوسيله ي دستگاهي به نام ميكسر با هم مخلوط مي كنند و عمل اختلاط به طور مداوم به مدت دو ساعت انجام مي گيرد وبعد بوسيله ي دستگاه  پمپ تخليه، رنگ در داخل بشكه هاي 220 ليتري براي راه و ترابري (خط كشي جاده ها ) و در ظرف هاي 25 ليتري براي شهرداري (رنگ كردن جداول ) بسته بندي مي شود و توسط ليفتراك به انبار منتقل و آماده ي بارگيري مي شود.

آ زمايشات رنگ:

ويژگيها و روشهاي آزمون رنگ ترافيك بر پايه رزين اكريليك- ترموپلاستيك سرد

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده‏ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

( تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور- ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استانداردهاي اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه‏اي و صدور گواهينامه‏هاي لازم ) .

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها مي شود.

 

 

روشهاي آزمون

آزمون : براي آزمون اين رنگ رطوبت نسبي بايد 50±4 درصد و دما 25 درجه سلسيوس باشد .

تعيين درصد جامد رنگ

 در يك شيشه ساعت و يا يك كريستاليزور مناسب كه قبلا وزنش مشخص شده است , مقدار معيني از رنگ مورد آزمون را ريخته وزن نمائيد . شيشه ساعت و رنگ وزن شده را در اتووي كه درجه حرارت آن 105±2 درجه سلسيوس مي‏باشد به مدت 3 ساعت قرار دهيد . بعد از خشك شدن كامل آزمونه را از اتوو خارج و پس از سرد نمودن شيشه ساعت محتوي نمونه خشك شده را وزن نمائيد . آزمونه را مجددا در اتوو قرار دهيد و عمل وزن كردن را تكرار نمائيد تا به وزن ثابت برسد . وزن ثابت را يادداشت نمائيد . درصد جامد از فرمول زير محاسبه مي‏گردد :

m1= جرم رنگ خشك شده در روي شيشه ساعت

 m= جرم رنگ اوليه

تعيين درصد وزني رنگينه

 مقدار معيني از رنگ مورد آزمون را در يك لوله آزمايش كه قبلا توزين شده است وزن كرده و بر روي آن مقدار متناسبي از حلال‏هاي مربوطه اضافه كنيد . مخلوط حاصله را خوب هم بزنيد .

 لوله و محتويات آن را سانتريفوژ كنيد تا اينكه تمامي رنگينه و ساير افزودني‏هاي معدني به طور كامل ته‏نشين گردد . سپس به آهستگي مايع روي رسوب را خالي كنيد و مجددا از حلال‏هاي مربوطه اضافه كنيد . عمل را تكرار كنيد تا  اينكه مايع روئي كاملا بي‏رنگ شود . سپس رنگينه را با افزودن 40 ميلي‏ليتر دي‏اتيل‏اتر به دفعات متوالي بشوئيد . بعد از اين عمل و خارج كردن اتر لوله را در يك بشر آب قرار داده و با حرارت آب تمامي اتر باقيمانده در لوله را تبخير كنيد . لوله را در اتوو خلاء حرارت دهيد و بعد آنرا در دسيكاتور سرد نمائيد . از وزن مواد باقيمانده درصد رنگينه و مواد اضافي از فرمول زير محاسبه مي‏شود :

آزمون تعيين گرانرواني برحسب واحد كربس

آزمونهاي فيزيكي

الف ـ صفحات فلزي ( آهني) با ضخامت 0/9 ـ 0/6 ميليمتر ـ اين صفحات بايد عاري از زنگ‏زدگي بوده و صيقل شده باشند.

 ب ـ صفحات شيشه‏اي در ابعاد 65*150 ميليمتر و ضخامت تقريبي 25 ميليمتر يا ديگر اندازه‏هاي مشخص شده در روش‏هاي آزمون.

 ج ـ صفحات درست شده از آسفالت ـ ماستيك به ابعاد تقريبي ـ 150*170 ميليمتر اين صفحات را طبق فرمول زيرتهيه كنيد :

تركيب

درصد جرمي

 قير با قابليت نفوذ 80 ـ 60 و نقطه نرمي 56 ـ 49 در 27 درجه سلسيوس

12

شن با درشتي ذرات 425 – 250 ميكرون

76

پركننده ـ سيمان

12

  قير و شن را به طور جداگانه تا 150 الي 190 درجه سلسيوس گرم كنيد. پس از خشك شدن شن , دو جزء گرم شده را در همان دما مخلوط كرده , سيمان داغ شده را به آن بيافزائيد . مخلوط را در قالب مورد نظر ريخته سطح آن را با تيغه صاف كنيد . قالب را در دستگاه پرس گرم قرار داده تحت فشار بگذاريد تا قطعه صاف و يكدستي از آسفالت به ابعاد 150*170 ميليمتر حاصل شود .

 مقاومت در برابر قليا

 زمان خشك شدن را تا 72 ساعت جهت سخت شدن كامل ادامه دهيد . محلول اشباع هيدروكسيد كلسيم تهيه كنيد و در يك ظرف شيشه‏اي با ظرفيت 1000 ميلي‏ليتر 750 ميلي‏ليتر از محلول تهيه شده را بريزيد . صفحه آزمونه را در محلول فوق به مدت ذكر شده غوطه‏ور كنيد .

 پس از طي زمان تعيين شده , صفحه آزمونه را از محلول هيدروكسيد كلسيم بيرون آورده آنرا با ويژگيهاي مندرج در بند ذكر شده مطابقت دهيد .

زمان خشك شدن سطحي

 قشري رنگ به ضخامت 200 ميكرون روي صفحه‏اي شيشه‏اي که آماده كرده‏ايد بكشيد و آنرا براي مدت 15 دقيقه و در حرارت 25±2 درجه سلسيوس بگذاريد بماند . پس از اين مدت قشر رنگ هنگامي به طور سطحي خشك شده است كه اگر پودر كربنات كلسيم خشك را كه درشتي ذرات آن بين 150 تا 300 ميكرون باشد روي قشر رنگ بپاشيد پس از يك دقيقه بتوان آنرا به كمك برسي كه از موي شتر ساخته شده است از روي رنگ پاك كرد , بدون اينكه اين عمل لطمه‏اي به قشر رنگ وارد سازد.

 زمان خشك شدن كامل

 براي تعيين زمان خشك شدن كامل صفحه شيشه‏اي را با وارد آوردن فشار 1/85 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع بر روي پارچه‏اي كه بر روي قشر رنگ قرار داده‏ايد به مدت يك دقيقه اندازه‏گيري كنيد . پس از اين زمان نبايد اثري از خطوط پارچه روي رنگ ظاهر گردد.

مقاومت در برابر خراش

 قشري از رنگ به ضخامت 100 ميكرون را بر روي يك صفحه شيشه‏اي آماده كرده‏ايد بكشيد . بعد از آنكه لايه رنگ براي مدت 24 ساعت در دماي 25±2 درجه سلسيوس خشك گرديد آنرا آزمون قرار دهيد . قشر رنگ بايد در برابر وزنه ذكر مقاوم بوده و در اثر خراش شيشه زيرين نمايان نگردد .

 

 مقاومت در برابر سايش

 اين آزمون توسط دستگاه سايش تي‏بر 3 انجام مي‏شود.

صفحه آزمونه‏اي فلزي به ابعاد (100mm*100mm*1mm) را كه در مركز آن سوراخي به قطر 7 ميليمتر ايجاد كرده‏ايد , انتخاب نمائيد . پس از تميز كردن و آماده سازي صفحه , قشري از رنگ به ضخامت200±40 ميكرون روي يك طرف آن بكشيد . نمونه را بگذاريد براي مدت يك ساعت بماند تا قدري خشك شود . سپس آنرا در اتووي با دماي 40±1 درجه سلسيوس به مدت 24 ساعت قرار دهيد . پس از خارج كردن از اتوو نمونه را تا دماي محيط سرد كنيد . تعداد قطعات آزمونه بايد حداقل 3 عدد باشد .

  صفحه آزمونه را با پارچه تميزي پاك كنيد و آن را با دقت نزديك به يك ميلي‏گرم وزن نمائيد .

 صفحه آزمونه وزن شده را روي سطح چرخان دستگاه ببنديد . چرخ‏هاي ساينده را بطور مماس با سطح آزمونه قرار داده و روي هر كدام وزني معادل 250 گرم وارد كنيد .

 دستگاه مكنده‏اي را نزديك به محل سايش با فاصله 1 تا 2 ميليمتر از سطح آزمونه نصب كنيد تا غبارات حاصله از سايش توسط دستگاه از محيط آزمون خارج شود . دستگاه مكنده و دستگاه سايش را همزمان روشن كرده و عمل سايش را شروع نمائيد . پس از 200 دور سايش دستگاه را خاموش و صفحه آزمونه را خارج كنيد . آزمونه را مجددا وزن كنيد . اختلاف بين وزن اوليه و وزن آزمونه پس از عمل سايش مقدار كاهش وزن پس از 200 دور سايش را نشان مي‏دهد . مقدار كاهش وزن پس از 100 دور سايش را با فرمول زير محاسبه كنيد :

 A= كاهش وزن پس از 100 دور سايش ( بر حسب ميلي‏گرم )

 B= كاهش وزن پس از 200 دور سايش ( بر حسب ميلي‏گرم )

 عمل فوق را بر روي سه سري نمونه تهيه شده انجام دهيد و ميانگين نتايج حاصله را گزارش كنيد .

 

 

آزمايشات زياد ديگري هم در آزمايشگاه بر روي سطح رنگ ايجاد مي شود كه عبارتند از :

مقاومت در برابر شرايط جوي تسريع شده، مقاومت در برابر سايش، چسبندگي به تاير، گرانروي در دماي 25 درجه ي سانتيگراد بر حسب كربس، پايداري حرارتي، مقاومت در برابر خراش، مقاومت در برابر بنزين، شستوشو، قليا و .... 

تاريخچه صنعت رنگ و رزين ايران

براي آشنايي با تاريخچه و سابقه صنعت رنگ كشور به سالهاي 1300 باز مي گرديم كه هنوز رنگ در داخـل كشور توليد نمي شد و استادكاران نقاش، رنگ مورد نياز براي رنگ آميزي كاخها و ابنيه دولتي را با استفاده از مواد گياهي و معدني در پاي كار، به صورت دستي و با فرمولهاي سنتي توليد مي كردند.

در سال 1318، اولين واحد رنگسازي امروزي به نام رنگسازي ايران اقدام به توليد و عرضه رنگ روغــني كارخانه‌اي نمود و پس از آن شركتهاي رنگ سرو  و  رنگ شمس فعاليت رنگسازي خود را آغاز نمودند. در آن سالها هنوز رنگ روغني كارخانه‌اي با استفاده از روغن هاي گياهي و پودرهاي معدني توليد مي شـد و اين امر تا سال 1341 كه اولين محصول رنگ روغني با استفاده از رزين الكيد توسط شركت پلاسكار به بازار عرضه گرديد، ادامه داشت.

رنگ پلاستيك بر پايه پلي وينيل استات براي مصارف ساختماني نيز براي اولين بار در سال 1338 توســـط شركت پلاسكار توليد و عرضه شد و پس از آن شركتهاي هاويلوكس ،رنگين، ديروپ، سوپر رنگ از سال 1341 تا 1347 به تدريج، رنگ پلاستيك خود را به بازار عرضه نمودند.

در واقع مي توان گفت كه در سال 1344 صنعت رنگسازي در ايران شكل تازه اي يافت و واحدهاي مـتعددي فعاليت خود را آغاز نمودند. شركتهاي تاباشيمي، ديروپ ايران، رنگين، سوپررنگ و پارس پامچال از جمله شركتهايي هستند كه در اين سال پا به عرضه صنعت رنگ كشور گذاشته و محصولات جديدي مانند لاكهاي روي چوب، رنگهاي هوا خشك و كوره‌اي صنعتي و رنگهاي تعميري خودرو را به بازار عرضه نمودند.

 از اواخر دهه 50 تعداد واحدهاي توليدكننده رنگ افزايش يافت و امروز صنعت رنگ كشور با بيـش از 350 واحد صنعتي مجاز با مجموع ظرفيت 900 هزارتن در سال توليد انواع رنگهاي ساختماني و صنعتي و همچنين صدها واحد غير مجاز مشغول به فعاليت مي باشد.

صنعت توليد رزينهاي مورد مصرف در رنگسازي نيز در كشور سابقه اي طولاني دارد. براي بررسي تاريخچه اين صنعت به سال 1344 باز مي‌گرديم كه براي اولين بار رزين الكيد بوسيله رنگسازي ايران و رزيـن پلي‌وينيل‌استات نيز توسط  پلاسكار توليد گرديد و پس از آن شركتهاي پارس سادولين، ديروپ ايران اقدام به توليد رزين الكيد و هو خست ايران به توليد رزين پلي‌وينيل‌استات همت گماردند. و امروز صنعت رزين كشور با بيش از 120 واحد صنعتي و مجموع ظرفيت 750 هزارتن در سال قادر است انواع رزينهاي پلي‌وينيل‌استات و كوپليمرهاي آن، انواع رزينهاي الكيد و اصلاح شده آن، آمينو رزينها، انواع پلي‌استر غيراشباع، رزينهاي اكريليك و رزين فنوليك را توليد نمايد.

 

رنگهای نما بر پايه رزينهای سيليكونی امولسيونی

 

تا چندي پيش استفاده از مصالح معدني از قبيل سنگ در كشور ما جهت نماي خارج ساختمان بسيار متداول بوده است. ولي به نظر مي‌رسد كه رفته رفته اين سليقه تغيير كرده و جايگزين‌هايي براي آن در نظر گرفته شده‌است. رنگ يكي از مهمترين اين گزينه‌ها است.

مزيت‌هاي متعدد كاربرد رنگ در نما باعث شده تا استفاده از اين روش به طور فزاينده‌اي گسترش يابد. برخي از اين مزايا عبارتند از: - سبك بودن و بي خطر بودن در هنگام وقوع زلزله،- سهولت استفاده كه باعث سرعت انجام كار و پايين آمدن، هزينه‌ها مي‌گردد،- تنوع در رنگ و شكل ظاهري،- سهولت در تنوع‌پذيري،در بين انواع مختلف پوشش نما ، بنا به دلائل اقتصادي و زيست محيطي ، رنگهايي بر پايه رزين‌هاي امولسيون‌شونده در آب نسبت به رنگهاي پايه حلال مرجح هستند.

در بين انواع پوشش پايه آب نيز به دلايلي كه مورد بررسي قرار خواهيم داد، رنگهاي بر پايه رزين‌هاي سيليكوني امولسيون‌شونده در آب، بهتر و كارآمدتر به نظر مي‌رسند.

 

استفاده از پوشش بی‌رنگ گرماتورمی به منظور حفاظت از چوب در برابر آتش

 

اگر به اطراف خود با دقت نگاه كنيم متوجه خواهيم شد كه چوب, بخش مهمي از زندگي ما را شكل داده است. انسان آن را از طبيعت مي‌گيرد و باتوجه به خواص و مشخصاتش در جاهاي مختلف بكار مي‌برد. به عبارت ديگر چوب آرامش و راحتي براي انسان به ارمغان مي‌آورد. از اين‌رو بايد هر آنچه را كه مي‌تواند باعث تخريب و از بين رفتن چوب شود از قبيل رطوبت، كپك و حضور حشرات را بايد مد نظر داشت. در واقع  با استفاده از رنگ يا جلا‌ها مي‌توان جلوي تخريب را گرفت. اما آتش‌گيري چوب نيز بايد مورد توجه قرار گيرد چوب يك ماده قابل احتراق است و تحت شرايط معيني (انرژي گرمايي + اكسيژن + مواد احتراق‌پذير) خواهد سوخت و خسارتي نيز در پي خواهد داشت.

پوشش‌هاي بي‌رنگ كه بسيار شفاف بوده و در اثر گرما متورم مي‌شوند با ايجاد يك لايه عايق مانع از آتش گرفتن چوب شود.

 

 

انواع مخلوط كنها

 

مخلوط‌كن‌ها براي اختلاط مواد مختلف جامد، مايع، گازي بكار مي‌روند. اين دستگاهها با اسامي مختلفي ناميده مي‌شوند كه عبارتند از:

Dissolver, Mixer, Hydrator, Hydrosolver, Emulsifier, Agitator, Blender, Dispersor انتخاب اسامي اين دستگاهها عمدتاَ بر اساس نوع موادي است كه بايد مخلوط گردند. بعنوان مثال چنانچه منظور انحلال يك ماده جامد  در يك محلول باشد به دستگاه Dissolver  مي‌گويند و چنانچه ايجاد يك امولسيون مورد نظر باشد به مخلوط‌كن امولسي فاير گفته مي‌شود. مخلوط‌كن‌ها را مي‌توان از نظر نوع پروانه،‌شكل همزن و يا نحوه كاربرد تقسيم‌بندي نمود.

عيوب رنگ در صنايع پتروشيمی

 

عيوب لايه خشك رنگ عمدتاَ مربوط به عدم انتخاب فرمول مناسب رنگ و يا نحوه كاربرد و اجراي رنگ‌آميزي مي‌باشند. خصوصاَ در زمان اجراي رنگ‌آميزي، عدم رعايت مواردي همچون اختلاط يا رقيق كردن رنگ، ضخامت نامناسب رنگ، پاشش بيش از حد رنگ و غيره مي‌توانند به معيوب شدن سطح رنگ‌آميزي شده منجر شوند. عوام فوق در نهايت منجر به عدم چسبندگي لايه رنگ و خوردگي سطوح فلزي رنگ‌آميزي شده مي‌گردند. آنچه مسلم است آماده‌سازي نامناسب سطح، يكي از مهمترين عوامل اينجاد عيوب سطحي در لايه رنگ مي‌باشد.

ميزان انهدام و ايجاد عيوب در سطح رنگ علاوه بر موارد فوق، بستگي كامل به محيط دارد. مقدار آلودگي هوا، رطوبت نسبي محيط، بارندگي و تابش نور خورشيد، انهدام رنگ را تسريع مي‌نمايند.

كاربرد و روشهای توليد انيدريد مالئيك

 

انيدريدمالئيك از مواد حد واسط با اهميتي است كه ساليانه به مقدار قابل توجهي در جهان به مصرف مي‌رسد و مصرف عمده آن در صنعت رنگ و رزين مي‌باشد. اين ماده در توليد مشتقاتي بكار مي‌رود كه خود بعنوان مواد افزودني در صنايع پلاستيك، روغن موتور، صنايع غذايي و كشاورزي كاربرد دارند.

توليد انيدريدمالئيك به شيوه‌هاي مختلفي و با استفاده از مواد اوليه متفاوت انجام مي‌گيرد. يكي از روشهاي توليد كه امروزه در جهان متداول است استفاده از مواد اوليه بنزن، نرمال بوتان، بوتن‌ها و مخلوط C4 خطي مي باشد.

 

سنتز انواع تركيبات كرم، كاربرد و بررسی اثرات زيست محيطی

 

تركيبات كرم در صنايع مختلف از جمله رنگسازي، چرم‌سازي، روكش‌دهي فلزي، پوليش، فرآورده‌هاي نسوز و صنايع فولاد كاربرد دارند.

در صنايع رنگسازي از اكسيد كرم سبز Cr2O3، كرم زرد PbCrO4 و كرم نارنجي PbCr4/PbO استفاده مي‌گردد. از سولفات بازيك كرم SO4Cr(OH) در چرم‌سازي و در آبكاري الكتروليتي بطور عمده از CrO3 استفاده مي‌شود. مهمترين كاني كرم، كرميت مي‌باشد. نوع كم عيار آن در فرآورده‌هاي نسوز و نوع پرعيار آن در متالوژي كاربرد دارد.

تركيبات کرم چهار، سمي و خطرناك هستند.

 

چشم انداز جهت گيری و توسعه رزينها در آينده

 

معاهدات و الزامات قانونی، محدوديتهای زيست محيطی، دسترسی به انرژی و قيمت آن، شرايط و امکانات توليدی، بازاريابی محصولات، فعاليتهای ابداعی و تکاملی و قيمتها و مراحل سود دهی عوامل مهمی هستند که بر تقاضای رزين در هر منطقه خاص جغرافيايی اثر می گذارند. با تغيير ساختارهای صنعتی انتظار می رود که در آينده ای نه چندان دور رقابت ميان کشورهای اروپاپی و آمريکايی به اوج خود رسد. در ضمن تنوع رزينها و تقاضا برای آنها اثر بسزايی بر روند توسعه رزينها در آينده خواهد داشت.

 

پوششهای مخصوص چوب حاوی رنگدانه سياه خشک شونده با پرتو فرابنفش

 

در دو تا سه دهه اخير مسائل زيست محيطی در سطح جهان از اهميت و توجه خاصی برخوردار بوده است و بدين منظور ارائه راه کارهائی برای کاهش نشر مواد فرار آلی در سامانه های پوشش سطح همراه با کاهش در مصرف انرژی در اولويت قرار گرفته است. امروزه پوششهای محلول در آب، پودری، بادرصد جامد بالا و خشک شونده با پرتو فرابنفش در فرايند توليد مورد توجه و مطالعه بيشتر قرار دارند. مزايای پوششهايی که با تابش دهی سخت شده و به رشد سريع در مصرف اين مواد منجر شده است، عبارتند از  :

بالا رفتن سرعت توليد

کاهش فضای کارگاهی 

انرژی مصرفی و زمان فرآوری پيش از مراحل توليد بعدی

حذف کامل حلال های آلی

با اين حال علی رغم مزايايی که پوششهای خشک شونده تابشی دارند، در برخی زمينه ها با مشکل روبرو هستند. يکی از مشکلات کاملاً شناخته شده مربوط به عدم سخت شدن کامل پوششهای حاوی رنگدانه است. توضيحی که عنوان مي گردد آن است که رنگدانه ها از طريق جذب تابش فرابنفش همچون آغازگرهای نوری عمل کرده و بدين ترتيب اثر بخشی آنها از ميان می رود، همچنين بواسطه وجود ذرات رنگدانه ، پراکنش تابش فرابنفش نيز اتفاق می افتد.

پوشش دادن پلاستيکها

پوشش دهی در حين قالب گيری و بعد از قالب گيری دو روش موجود برای ايجاد پوشش های سطح برداری پلاستيکها است. بواسطه فراوانی بسيار زياد پلاستيکها و تنوع ساختارهای شيميايی بايد بدون گروه های عامل در آنها تهيه پوششهای مناسب بر روی پلاستيکها امری بسيار پيچيده و تخصصی گشته است. در صنعت خودروسازی قطعات پلاستيکی فراوان بکار گرفته می شوند به همين منظور ايجاد پوششهای مناسب ، جذاب و بادوام از جمله اهداف اين صنايع محسوب مي گردد.

پارامترهای موثر در انتخاب رزين پوششهای پودری سامانه  اپوکسی - پلیاستر

 

با عرضه پوششهاي پودري به بازار تحولي گسترده در كاربري پوششها ايجاد شد. اين پوششها در دو گروه اصلي گرمانرم و گرماسخت دسته بندي مي‌شوند. سامانه اپوكسي پلي‌استر در گروه گرماسختها قرار دارد كه اين سامانه بيشترين ميزان مصرف را در ايران و جهان به خود اختصاص داده است و بطور عمده براي مصارف لوازم خانگي, حفاظتي و بهداشتي بكار مي‌رود. سامانه‌هاي اپوكسي-پلي‌استر به سامانه هيبريد نيز معروف است.

حلالهای مناسب برای رقيق‌سازی و اعمال رنگها در فضای باز بدون بالا بردن ميزان تركيبات آلي فرار

 

در دنياي امروز قوانين و مقررات زيست‌محيطي سدي بزرگ در پيش روي توليدكنندگان و كاربران رنگ قرار داده‌است. توليدكنندگان و كاربران رنگهاي پايه حلالي چاره‌اي جز استفاده از حلال‌هاي مجاز ندارند. روش سنتي پاشش هنوز هم جزو مؤثرترين و متداولترين فنون كاربري رنگهاي پايه حلالي بشمار مي‌آيد. با معرفي پاراكلروبنزوتري فلوئوريد (PCBTF) بعنوان حلال و رقيق‌كننده‌اي مؤثر و كارا كه در دسته حلال‌هاي مجاز جاي دارد، توليدكنندگان و كاربران با در نظر داشتن ويژگي‌هاي كاربردي مثبت اين حلال مي‌توانند از آن بهره جويند. از جمله اين ويژگي‌ها مي‌توان به مواردي چون: معاف بودن از قوانين و مقررات آلاينده‌هاي زيست‌محيطي، كم بودن واكنش‌پذيري ساير حلال‌ها و رزين‌ها، برخورداري از سرعت تبخير متوسط و بالاخره انحلال‌پذيري اشاره كرد كه به كاربران اجازه مي‌دهد به سهولت با آن كار كنند. جداي از PCBTF دو حلال شناخته شده ديگر يعني استون و متيل‌استات نيز كاربرد فراواني دارند.

ويژگی‌های عمومی رنگدانه‌ها

رنگدانه‌ها ذرات جامدي هستند كه افزودن آنها به رنگ نه تنها موجب پوشش‌دار شدن و رنگي شدن آن مي‌شود، بلكه ويژگيهاي معيني نيز به رنگ مي‌دهند. از اين ويژگي‌ها مي‌توان به محافظت سطح مانند مقاومت در برابر هوازدگي و خوردگي و خواص محوري مانند تقويت لايه، ايجاد سختي مناسب، بازدارندگي اشتعال و ساير خواص اشاره كرد. براي انتخاب درست رنگدانه مناسب بايد خواص و ويژگيهاي آن را شناخت.

 

فرمولاسيون رزين اپوكسی و الزامهای زيست‌محيطی

سامانه‌هاي رزين اپوكسي به‌خاطر خواص بسيار كارآمدشان به خوبی شناخته شده‌اند. اين سامانه‌ها به عنوان محمل يا پيونده (binder) در پوشش‌هاي ويژه محافظت فولاد و سازه‌هاي بتوني (براي مثال پل‌ها، كشتي‌ها، مخازن و تجهيزات كارخانه‌ها و ساختمان‌هاي پيش‌ساخته) ترجيح داده مي‌شوند. فرمولاسيون آنها طوري تهيه  مي‌شود كه سامانه‌هاي اپوكسي/ آمين حلال پايه بتوانند در دماي محيط به شكل دو جزئي پخت شوند. رشد آگاهي در مورد اهميت حفظ محيط زيست و رهنمودهاي اتحاديه اروپائي (EU) براي كاهش تركيب‌هاي آلي فرار (VOCها) خواست‌هاي جديد و معقولي را به توليد كننده‌هاي سامانه‌هاي رزين اپوكسي تحميل مي‌كنند. اين خواست‌ها به قرار زيرند: 

استفاده از فرمولاسيون‌هايي با محتواي پرجامد 

فرمولاسيون‌هاي آب پايه (امولسيون‌ها و پراكنش‌ها* (dispersions)

پوشش‌هاي بدون حلال (يا پودرها) - اگر گرانروي در حين فراوري به قدر كافي كم باشد، پوشش‌هاي بدون حلال مناسب‌تر اند.

 

 

پلی اوره : تحولی در فن‌اوری پوششهای سطح

 

گروهي از توليدكنندگان رنگ‌هاي سنتي تفاوتي ميان پلي يورتان و پلي اوره قائل نيستند. پلي اوره برخلاف پلي يورتان نيازي به پلي ال ندارد ولي براي واكنش با ايزوسيانات حضور رزين‌هاي آمين‌دار الزاميست. از ويژگي‌هاي بارز پوشش‌هاي سطح پلي اوره سرعت واكنش زياد و عدم حساسيت آنها به سطوح مرطوب است.

 

محافظت جانها با استفاده از پوشش‌ها

 

حفاظت در برابر آتش به طريقه منفعل (Passive Fire Protection=PFP) به ياري پوشش‌ها يا لايه‌هاي گرماتورمي (Intumescent)، سيماني يا سراميكي، طي سالهاي اخير از اهميت به سزايي برخوردار شده‌است.

 

امکان سنجی استفاده از رنگ پودری به روش الکترواستاتيک در پوشش دهي

 رادياتور ترانسفورماتورهاي قدرت شرکت ايران ترانسفو

 

اعمال پوشش هاي پودري به روش الکترواستاتيک از حدود نيم قرن پيش در بسياري از صنايع از جمله صنعت خودروسازي، صنايع لوازم خانگي و بسياري صنايع ديگر متداول گرديده است. اين روش بدليل مزاياي عمومي و مزاياي ويژه اي که در صنايع الکتريکي دارد مي تواند به عنوان روش مفيدي براي رنگ آميزي تجهيزات الکتريکي از جمله متعلقات ترانسفورماتورها معرفي گردد. در اين مقاله هدف بررسي امکان اعمال رنگ پودري به روش الکترواستاتيک بر روي رادياتور ترانسفورماتور بررسي شده‌است. اين قطعه بدليل شکل ويژة آن و وجود قسمت هاي عميق و غيرقابل دسترس (در رادياتور ترانسفورماتورهاي قدرت) که همان مناطق بين پره ها مي باشد، در روش اعمال الکترواستاتيک با مشکلي با نام "قفس فارادي" روبرو مي شود که از اعمال پوششي با ضخامت يکنواخت در تمام سطوح داخلي بين پره ها جلوگيري مي کند. البته در رادياتورهاي ترانسفورماتورهاي توزيع به دليل عمق كم پره ها، امكان رنگ آميزي پودري ميسر است. طبق بررسي هاي بعمل آمده در حال حاضر تنها معدودي توليدکننده ترانسفورماتور در دنيا از اين روش براي رنگ آميزي محصولات خود استفاده مي نمايند. انتخاب روش مناسب براي رنگ آميزي اين قطعه بطور يکنواخت به گونه اي که پوششي با کيفيت مطلوب حاصل شود از عمده ترين اهداف اين بررسي بوده است.

 

آينده فناوري رنگهاي تعميراتي خودرو

 

فناوري استفاده از پوشش‌هاي سخت شونده با پرتوهاي فرابنفش به منظور كاربري در رنگ‌هاي تعميراتي خودرو از توان بالقوه بالايي برخوردار است كه از آن جمله مي‌توان به حذف مرحله اختلاط مواد، محدودة كاربردي گسترده‌تر، كاهش تركيبات آلي فرار، صرفه‌جويي در انرژي پوشش‌دهي و نيز زمان خشك شدن رنگ تعميراتي اشاره كرد.

 

 

 

كارايي بالا با استفاده از پوست ميوه گياه كاژو

 

امروزه پوششهاي اپوكسي به طور گسترده اي به عنوان آسترهاي با كارايي بالا استفاده مي‌شوند. فنالك‌آمين‌ها (فنيل آلكيل آمين‌ها) تركيبات مشتق شده از مايع پوست كاژو هستند كه مي‌توانند بعنوان عامل سخت‌كننده و واكنشگرهاي رقيق‌كننده اپوكسي استفاده شوند. اين ماده مي‌تواند سبب افزايش مقاومت سطح و ضدخوردگي و سخت‌شوندگي سريع در پوششهاي بتوني، صنايع عمومي، دريايي و ترابري گردد.

 

دستيابي به پوشش‌دهي مناسب در رنگدانه هاي آلي نارنجي و قرمز

 

قانون‌گذاران اروپايي در سال 1993 خود را متعهد نمودند تا پوشش‌هاي خودرو حاوي فلزات سنگين را شناسايي و معرفي نمايند. پيرو قوانين مصوب، توليدكنندگان پوشش‌ها مجبور به حذف رنگدانه‌هاي حاوي سرب، كرومات و موليبدات با جايگزيني راهكارهاي ايمن‌تر و مواد بي‌خطرتر در توليدات خود شدند.

در همين راستا، فناوري توليد رنگدانه هاي آلي با درخشش مطلوب، دوام و پايداري عالي، قدرت سياليت مناسب و توزيع اندازه ذرات بهينه گسترش يافت و تلاش به منظور بهبود گونه‌هاي مختلف اين نوع رنگدانه‌ها صورت پذيرفت. با وجود دستيابي به فناوري توليد اينگونه رنگدانه‌ها، دستيابي به خواص پوشش‌دهي مطلوب و در حد رنگدانه‌هاي غيرمعدني بخصوص در رنگدانه‌هاي آلي نارنجي و قرمز مشكل به نظر مي‌رسد.

 

فام‌سنجي از زواياي چند گانه

 

اخيراً رنگدانه‌هاي جلوه‌داري توسعه يافته‌اند كه قابليت انتقال رنگي بيشتري نسبت به رنگدانه‌هاي فلزي و ميكايي پولكي (Flake) از خود نشان مي‌دهند. اين جلوه‌هاي جديد را نمي‌توان توسط دستگاه‌هاي رايج به خوبي اندازه‌گيري كرد. براي اندازه‌گيري آنها چند زاويه اندازه‌گيري لازم است. بر اين اساس دستگاهي جديد بر مبناي روش چند زاويه‌اي عرضه شده‌است. اندازه‌گيري‌ها در روش جديد با ارزيابي چشمي كاملاً تطابق دارند.

 

استفاده از كوپليمرهای وينيل استات- اتيلن در صنايع چسب، رنگ و پوشش

                                                                                                                  

انواع كوپليمرهای وينيل‌استات- اتيلن با درصدهای متفاوت از مونومر اتيلن، خواص فيزيكي و مكانيكی كوپليمرهايی كه درصد اتيلن آنها كم است و در صنایع چسب، رنگ و پوشش بكار می‌روند، ارائه می‌شوند. اين دسته از رزينها در صنايع ديگری مثل كاغذسازي، بسته‌بندي، رنگ‌آميزی سقف، ديوار و كف مورد استفاده قرار می گيرند. بسته به طراحی اوليه فرايند پليمر شدن آن می‌توان ويژگی‌های متفاوت ساختاري و شكل‌شناسی كوپليمر و لاتكس حاصل را تغيير داد و با توجه به موارد كاربری، شرايط تهيه لاتكس را تنظيم كرد. لاتكس خام، با افزودن پركننده، رنگدانه و پايداركننده به شكلهای متفاوت قابل فراورش است.

 

پوشش‌دهي سطوح مشكل

 

در شرايط كامل و مطلوب، حتماً لازم است، پوشش‌هاي محافظ سطح روي سطوحي اعمال شوند كه از قبل به درستي تميز شده، وضعيت سطح مناسبي داشته و عاري از مواد خارجي باشند تا به اين ترتيب چسبندگي قابل قبول بدست آيد. به محض آنكه پوشش روي سطح اعمال شد بايد عمل سخت‌شدن در شرايط محيطي مطلوب انجام شده و به دنبال آن فيلم يك پارچه‌اي شروع به شكل‌گيري كند تا بتواند سطح زير كار خود را براي طولاني مدت محافظت كند. در دنياي واقعي شرايط ايده‌آل مدنظر مهندسين، كاربران و متخصصين فني بندرت تحقق مي‌يابد.

 

آيا پوششهای پودری، پوشش بهينه چوب تلقی می‌شوند؟ 

 

پوششهای پودری به‌عنوان جايگزين زيست‌محيطی پوششهای حلال پايه، مشخصاً با انتشار كمتر تركيبهای آلی فرار  VOCs)) و مواد خطرناك آلاينده هوا (HAPs) شناخته می‌شوند. علاوه بر اين، فرايندهای پوشش پودر از مصرف انرژي و توليد پسماند (Waste) می كاهند. و اين در حالی است كه اين نوع پوششها در بعضي بازارهاي كليدي مختص اين صنعت مثل چوب، چند سازه‌هاي چوبي* (Wood Composites) و پلاستيك‌ها عمدتاً حضور ندارند.در اوايل كاربرد اين نوع فناوري، دماي آستانه پخت عامل اصلي محدودكننده در استفاده از  پوششهاي پودري براي زيرآيندهاي حساس به دما بود. با وجود اين در سالهاي اخير فن‌آوريهاي نوين استفاده از پوششهاي پودري براي مثال پوششهاي پودري سخت شونده با UV را براي طيف گسترده اي از زيرآيندها امكان‌پذير نموده‌است. ويژگيهاي سطحي اثر زيادي روي پوششهاي پودري پخت شونده با UV دارند و از جمله عوامل تعيين كننده در اين فناوري به حساب مي آيند. شركت Surface Specialities رزين‌هايي را عرضه نموده كه آنها را مي‌توان در يك دوره زماني قابل قبول و در فرمولاسيون پوششهاي پودري كم دما پخت (Low-Back) يا با سخت‌كننده هاي مناسب در دماي پايين پخت كرد.

 

آلكيد – رزين پرمصرف صنعت رنگ

 

اولين گام جهت تهيه آلكيد رزين ها به سال 1901 بازمي گردد كه واتسون اسميت توانست پلي‌استري مشتكل از فتاليك انيدريد و گليسيرين تهيه كند. سالها بعد شركت جنرال الكتريك با افزودن ديگر اجزاي سازنده و استفاده از اسيد اولئيك محصولاتي با كيفيت بهتر عرضه نمود.

 

دي اكسيد تيتان پايدارترين رنگدانه سفيد

 

در ميان تمام رنگدانه‌هاي سفيد موجود، دي اكسيد تيتان پايدارترين آنهاست. منظور از پايداري ، حفظ خصوصيات منحصر به فرد اين رنگدانه در شرايط مختلف به مدت طولاني است. لذا با توجه به خصوصيات ويژه و مصرف بالاي دي اكسيد تيتان در جهان، شناخت كلي و داشتن اطلاعاتي در رابطه با بازار جهاني اين ماده، نوع و ميزان مصرف آن در جهان و ايران و نحوه توليد آن براي كليه دست‌اندركاران و حتي مصرف‌كنندگان ضروري بنظر مي‌رسد.

 

بررسی زمان خشك شدن در رنگهای آلكيدی با كاربرد حلال بدون بو

 

در جهان امروز تكنولوژي بعنوان محور اصلي توسعه به شمار مي‌رود و اساس پيشرفت در جوامع بشري در درجه اول با سرمايه‌گذاري در زمينه علم و تكنولوژي شكل مي‌گيرد. اكنون در اواخر قرن بيستم شاهد پيشرفتهاي قابل توجهي در صنعت رنگ كشورمان مي‌باشيم و از آنجائي كه صنعت رنگ در ايران با توليد رنگهاي ساختماني از نوع آلكيدي و امولسيوني آغاز شده است، لذا با توجه به مسائل زيست محيطي در سالهاي اخير، تحقيقات زيادي در مورد تهيه رنگهاي آلكيدي كم بو يا بدون بو انجام گرفته است.  

 

آماده‌سازی و رنگ‌آميزی سطوح ساختمانی

 

چسبندگي يكي از ويژگي‌هاي اساسي رنگها است. چنانچه سطوح به شيوه مناسبي آماده شوند، داراي قابليت جذب، دريافت و نگهداري رنگ خواهند بود و چسبندگي مطلوب حاصل مي‌شود. لذا آماده‌سازي سطوح، از مهمترين شرايط دستيابي به حداكثر دوام و صرفه‌جوئي در سيستم‌هاي رنگي است. منظور از سطوح ساختماني، سطوح غيرفلزي و غيرچوبي است و شامل سطوح گچي، بتوني، آجري، سنگي و سيماني است.

كاربری بهينه رنگهای ساختمانی

 

كاربري بهينه رنگهاي ساختماني دربرگيرنده مجموعه اي از ضوابط و ويژگي‌ها است كه مصرف كننده را در مورد انتخاب سيستم رنگ مناسب براي سطوح مورد نظر راهنمائي مي‌كند. سطوح ساختماني شامل سطوح غيرفلزي و غيرچوبي از قبيل سطوح گچي، بتوني، آجري، سنگي و بلوك‌هاي سيماني بكار رفته در نماي خارجي و داخل ساختمان مي‌باشد. انتخاب رنگ بر روي اين سطوح با توجه به عوامل مؤثري مانند جنس سطح پايه، عمر رنگ، ميزان رطوبت سطح، شرايط جوي و خصوصيات رنگ انجام مي‌پذيرد.

 

رنگ‌آميزی واگنهای قطار

 

استفاده از خودروهاي ريلي براي حمل و نقل مسافرين و همچنين انواع بار، يكي از ارزانترين شيوه‌هاي حمل و نقل است. خودروهاي ريلي شامل انواع لكوموتيو، واگن‌هاي مسافري، باري از جمله واگن‌هاي مخزن‌دار و واگن‌هاي مخصوص حمل غلات، واگن‌هاي مخصوص حمل احشام زنده، واگن‌هاي مولد برق، واگن بيمارستان و واگن‌هاي يخچال‌دار مي‌باشد.

از آنجا كه اين وسائط در مسير حركت خود در معرض شرايط حاد جوي و باد و باران و طوفان شن و ضربات متعدد قرار دارند، لذا بدنه و كف آنها زود خورده شده و از بين مي‌رود. جهت حفاظت خودروهاي ريلي در مقابل خوردگي غالباَ از انواع رنگها و پوشش‌ها استفاده مي‌شود. رنگ‌آميزي در مرحله ساخت اين وسائط و نيز در مراحل نگهداري و تعمير بصورت دوره‌اي انجام مي‌پذيرد تا عمر آنها طولاني بوده و اين سرمايه‌هاي ملي از بين نرود. رنگ‌آميزي واگن‌هاي مسافري و باري قطار، توسط دو مركز وابسته به اين امر شامل بخش رنگ‌آميزي شركت واگن پارس و بخش تعميرات و نگهداري واگن‌هاي مسافري رجا انجام مي پذيرد.

 

مقدمه‌ای بر پوششهای پودری

 

مشكلات و قوانين سخت زيست محيطی حاكم بر توليد كنندگان رنگهای پايه حلالی آنان را بر آن داشته تا به سوی پوششهای پودری حركت كنند. امروزه انواع پوششهای پودری گرماسخت از جمله اپوكسی، پلي استر-پلی اپوكسی، هيبريد، پلی اورتان و آكريليك وارد بازار مصرف شده‌اند كه با شناخت مزايای كاربردی، خواص و صرفه اقتصادی و حتي عيوب اين نوع پوششها با اطمينان بيشتری می‌توان جزو مصرف كنندگان آن قرار گرفت.

 

رنگهای خط كشی و علامت گذاری ترافيک

 

اهميت ايمني در امر تردد وسائط نقليه در درون و برون شهرها بر هيچ كس پوشيده نيست. اين مهم در جاده‌ها كه با مشكلات شرايط جوي متغير و عدم روشنايي كامل در شب مواجه هستند، از اهميت بيشتي برخوردار است. هدف از علامت‌گذاري راهها، كاهش هر چه بيشتر تصادفات و مصون نگه داشتن جان و مال انسانها در برابر حوادث است. ايمن‌سازي جاده‌ها با نصب علائم عمودي در كنار راهها و يا منقوش در سطح جاده‌ها صروت مي‌گيرد و تجهيز جاده به خط‌كشي، نوعي علامت‌گذاري راه است كه به منظور هدايت صحيح راننده به ويژه در شب و نيز تنظيم عبور و مرور انجام مي‌گيرد. خط كشي در جاده‌ها به شكل طولي، مياني و كناري انجام مي‌پذيرد و كيفيت و ماندگاري آنها به عواملي مانند نوع رنگ و كيفيت آن و نحوه اجراي دقيق و كامل خط‌كشي با توجه به مشخصات آسفالت و موقعيت جاده بستگي دارد.

 

چربی‌‌گيری فلزات

چربي‌گيري معمولاَ اولين مرحله تميزكاري و آماده‌سازي سطوح فلزي است كه بايد جهت پذيرش انواع پوشش‌هاي حفاظتي و يا تزئيني انجام شود. فرايند چربي‌گيري به شيوه‌هايي اطلاق مي‌گردد كه طي آن چربي، روغن، گرد و غبار و هر گونه آلودگي از روي سطوح پاك مي‌گردد.

روش‌هايي را كه در حال حاضر در صنايع جهان جهت چربي‌گيري سطوح فلزي بكار مي‌رود به سه گروه مي‌توان تقسيم‌بندي نمود:

الف) تميزكاري با حلال

ب  ) تميزكاري با مواد پاك‌كننده و محلول‌هاي قليايي

ج  ) تميزكاري با بخار

انتخاب هر يك از روشهاي فوق به جنس فلز، شكل، نوع، شرايط عمل و ميزان آلودگي آن ارتباط دارد.

صنعت رنگ سازی و VOC

 

VOC چيست؟ واژه  VOC با مواد فرار آلی  به مواد کربن داری اطلاق می شود که به آسانی تبخير و وارد اتمسفر می شوند. اين مواد فرار آلی در صنعت از صنعت حمل و نقل گرفته تا مواد شيميايی مورد مصرف خانگی، رنگها و چسبها می تواند وجود داشته باشد. انتشار VOCs  به درون اتمسفر مشکلات زيست محيطی ای را به دنبال دارد.

 

پوششهای مصنوعات چوبی حاوی مواد آلی فرار و يا آلوده کننده هوا در حد قابل قبول

 

 

امروزه تعداد زيادی از توليدکنندگان وسايل و مبلمان چوبی، مجبور به رعايت قواعد و مقررات مربوط به پوشش سطح از جمله استفاده از حداقل ترکيبات آلی فرار يا مواد زيان آور آلوده کننده هوا گرديده اند . اگرچه، سالهاست که با فرار از رعايت مقررات به استفاده از حلالهای قابل احتراق و پوششهای نيتروسلولزی در صنايع مبلمان چوبی مبادرت می ورزند ولی تعداد زيادی از واحدهای توليد کننده مبلمان که تلاش کرده بودند از پوششهای با پايه آب استفاده کنند، دريافتند که اين نوع پوششها هم به خوبی پوششهای حلالی کارايی ندارند و از شکل ظاهری گرفته تا افزايش اندازه دانه بندی و زمان خشک شدن با مشکلاتی همراه هستند. در اين راستا تغيير روش به سامانه پخت فرابنفش، توجه زيادی را بخود جلب کرد و اخيرا ً نيز از پوششهای پودری بر روی محصولات چوبی نيز استفاده شده اما فن آوری مربوط به آن برای اکثر کاربردها در صنايع مبلمان چوبی، گسترش کافی پيدا نکرده است.

کاربردهای آميزه ای پلاستی سول و اورگانوسول در پوششهای محافظ فلزات

پلاستی سولها که عموماً به پراکنشهای PVC اطلاق می گردد کاربرد زيادی در منابع خودروسازی پيدا کرده اند . ويژگی های پلاستی سولهای PVC در زمينه های کاربردی مختلف از جمله زير بدنه خودرو  ، صنايع پوشش  سيم و ورقه های فلزی و نيز پوششهای فلزی صنايع بسته بندی مواد غذايی معرفی شده است.

بررسی تأثير حلال در كيفيت روكشهای سطح

 

استفاده از حلال مناسب جهت ايجاد بهترين خصوصيت‌هاي فيزيكي و شيميايي در طراحي روكش‌هاي سطح حائز اهميت بسياري است. تبخيرپذيري حلال نيز مهم بوده، پليمريزاسيون و شبكه‌اي شدن رزين مي‌تواند متأثر از نوع حلال استفاده شده باشد. طيف سنجي آمپدانس الكتروشيميايي ابزار مناسبي براي تشخيص كمي و كيفي خصوصيات روكش سطح است كه در سالهاي اخير استفاده از آن گسترش يافته است. در اين تحقيق، متغيرهاي مختلف روكش سطح بر پايه رزين اپوكسي در دو نوع حلال متفاوت مورد بررسي قرار گرفته است. اين متغيرها عبارتند از: مقاومت روكش سطح، ظرفيت خازن روكش سطح، مقاومت انتقال بار مرز مشترك و ظرفيت خازن لايه دوگانه الكتريكي. حلال‌هاي استفاده شده زايلن و متيل پيروليدينون نرمال در روكش اپوكسي بوده است.

كفپوش رزينی ويژه صنايع غذايی

 

كف اتاقها و سالنهاي تهيه، آماده ‌سازي و فراورش مواد غذايي بايد كاملاً بي‌نقص باشد و به راحتي تميز و ضد عفوني شود. پوشش كف سالن مي‌بايست غيرقابل نفوذ، غيرجاذب و قابل شستشو باشند. بيش از سي سال است كه براي پاسخگويي به نيازهاي ياد شده از كفپوش رزيني بدون درز استفاده مي‌شود. در فضاهاي بسيار خورنده، مانند اغلب صنايع غذايي ، كارايي اين نوع كفپوشها در طولاني‌ مدت بسيار عالي است.

 

بررسی پوششهای ظروف فلزی حاوی رزینهای فنولی

 

رزینهای فنولی که در پوششهاي ظروف فلزی (can coating) بطور عمده کاربرد دارند از گروه رزول به‌شمار مي‌روند. تاكنون، انواع گوناگونی از این رزین‌ها با خواص ويژه معرفی شده‌اند. خواص کلی رزینهای فنولی عبارتند از: مقاومت شيميايي خوب، مقاومت فیزیکی بسیار خوب، قابلیت اختلاط و امتزاج‌پذیری خیلی خوب با رزین‌های اپوکسی با جرم مولکولی زياد، پلی‌استرهای اشباع و رزینهای پلی‌وینیل‌بوتیرال. جمع شدن این خواص در یک رزین باعث می‌شود که رزینهای فنولي به عنوان رزینهائی با خواص منحصر به فرد معرفی شوند. خواص ويژه رزینهای فنولی باعث شده که این رزینها در برخی از پوششهای قوطی به یک جزء بی‌بدیل تبدیل گردند. امروزه انواع تخصصی از رزینهای فنولی برای کاربردهای مختلف ساخته شده است، بطوری که برای هر کاربرد خاص، نوع خاصی از رزینهای فنولی در دسترس است.

 

محافظت از سطح

 

 

در حال حاضر توجه و گرايش بيشتري به استفاده از پوشش ها ي با درصد جامد بالا در كاربردهاي حفاظت از خوردگي وجود دارد، حلال كمتر و درنتيجه VOC كمتر نسبت به پوششهاي معمولي از نشانه­هاي چشمگير است.انواع مختلفي از پركننده NSE جهت كاربردهاي شيميايي خاص اصلاح شده­است و ثابت گرديده كه NSE در آزمون­هاي سايش و مقاومت در برابر خوردگي بسيار بهتر از تالك و باريت عمل مي­كند.

 

كارايي حائز اهميت است

 

 

در مواجه با نيازهاي مبرم براي در اختيار داشتن پوششهاي با كيفيت بالا، توليدكنندگان رنگ و پوشش چاره‌اي ندارند جز آنكه شناخت كاملي از رنگدانه‌هاي بسيار كارا (High Performance Pigments) در اختيار داشته باشند، شناختي كه نتايج مفيد آن، ابتدا به فرمول نويسان و نهايتاً به مصرف‌كنندگان بازخواهد گشت.

 

پايداركننده‌هاي محمل­هاي سيليكاتي

 

 

به منظور پايداري و دوام باقي­ماندن رنگهاي سيليكاتي در كاربرد نماي بيروني ساختمانها، استفاده از پايداركننده‌ها بسيار ضروري است. امروزه، فرمول نويسان مي‌دانند كه آمين‌هاي نوع چهارم و مشتقات آمين مي‌توانند به‌عنوان پايداركننده رنگهاي سيليكاتي عمل كنند و عمر نگهداري آنها را افزايش دهند. در ضمن انواع عاري از VOC اين تركيبات در اختيار است و اين امكان را فراهم مي­سازد به گونه­اي كه بتوان از آنها در مصارف داخل ساختمان نيز به خوبي موارد بيروني استفاده نمود.

 

پوشش­دهی با روش بستر سیال

 

 

پوششهای پودری، شامل رنگدانه­ها و افزودنیهای پراکنده شده در محمل تشکیل دهنده لایه (رزین و عامل پخت) هستند که به شکل پودرهای ریز تولید می­شوند. پیداش پوششهای پودری در پی توجه به مسائل زیست محیطی بوده است. عدم استفاده از ترکیبات فرار و حلالهای آلی، حداقل گازهای خروجی از کوره به هنگام پخت، کم بودن ضایعات و دور ریز طی فرایند تولید و مصرف، عاری بودن از فلزات سنگین و غیر سمی بودن این محصولات، همگی دلایلی هستند که رنگهای پودری را از نظر زیست محیطی پوششی برتر معرفی می­کنند. اولین پیشرفتهاي حاصل در این زمینه به اوایل دهه 1950 مربوط است ولي طی چند سال اخیر فرایندهای مختلفی برای اعمال پوششهای پودری ارائه شده است كه از جمله پاشش الکتروستاتیک، بستر سیالی ، بستر سیال الکتروستاتیک و شعله افشانی را مي­توان نام برد. در بین روشهای مختلف اعمال پوششهای پودری، روش بستر سیالی هنوز به عنوان یک فرایند اعمال نسبتا ساده کاربردهای گسترده­ای دارد. 

 

خشك كن های رنگ در پوششهای پايه آبی و حلالی

 

خشك‌كن‌ها صابون‌هاي فلزي هستند كه خشك شدن فيلم رنگ را سرعت مي‌بخشند. وجود انواع مختلف خشك‌كن‌ها به دليل اسيدهاي چرب و ظرفيت فلز سازنده آنهاست. عموماً صابون‌هاي فلزات دوظرفيتي خشك‌كن‌هاي فعال‌تر و مؤثرتري هستند.

اصول و مقررات ايمنی در صنايع رنگ و رزين

 

صنايع توليد كننده رنگ و پوشش ساخت رزينهاي مورد مصرف در رنگسازي و بخش‌هاي رنگ‌آميزي قطعات فلزي و چوبي در سالهاي اخير در جهان پيشرفت قابل توجه‌اي داشته‌اند و تنوع مواد اوليه و تعدد فرآيندهاي توليد و روشهاي اجرائي رنگ‌آميزي باعث توليد فراورده‌هاي متنوعي در اين بخش از صنعت شده است.

امروزه صنعتگراني كه در اين رشته فعاليت دارند، اضافه بر جلب رضايت مشتري و ارتقاء كيفي محصولات خود، حفظ ايمني و سلامتي و عدم آلوده‌سازي محيط زيست را نيز در برنامه كار خود قرار داده‌اند.

به جرأت مي‌توان گفت كه اكثر مواد اوليه توليد رنگ شامل رزينها، افزودني‌ها و حلالها كم و بيش خطرساز هستند. اين خطرات بيولوژيكي شيميايي و فيزيكي است و ممكن است همراه با آتش‌سوزي و يا انفجار نيز باشد.

پوششهای دوست محيط زيست

با ورود به قرن بيست و يكم، و بدنبال پيشرفت مستمر و روزافزون دانش بشري ضروري است تمهيداتي جهت تداوم فن‌آوري و افزايش طول عمر تجهيزات موجود در صنايع فراهم گردد. پوشش‌ها و رنگ‌ها، مهمترين نقش را در محافظت از مصنوعات ايفا مي‌نمايند. علاوه بر اين با ايجاد تنوع در محصولات سبب رونق بيشتر صنعت و تجارت مي‌شوند. از سوي ديگر مسئله آلودگي محيط زيست ناشي از كاربرد برخي رنگ‌ها و پوشش‌ها، امروزه يك تهديد جدي براي سلامت انسان به شمار مي‌رود. از اين رو در اكثر كشورهاي پيشرفته، همگام با گسترش صنايع رنگ و پوشش، فرهنگ كاهش آلودگي ناشي از اين مواد، از جمله به حداقل رسانيدن حلال موجود در تركيب پوشش و كاهش درصد مواد آلي فرار رنگ و در نتيجه استفاده از پوشش‌هاي دوست محيط زيست ترويج مي‌گردد.

 

حلالهای گليكول اتری

 

گليكول اترها مصارف متعددي در صنعت رنگ دارند از اين رو شناخت انواع آنها براي دست‌اندركاران اين صنعت از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. داشتن اطلاعات از خواص فيزيكي اين گروه وسيع از حلال‌ها كاربري آن را مطمئن‌تر و مؤثرتر خواهد كرد.

 

رنگهای خودرو

 

رنگهاي خودرو به انواع پوشش‌هائي اطلاق مي‌گردد كه براي حفاظت و زيبايي بدنه خودرو و همچنين قطعات فلزي داخل و خارج خودرو مصرف مي‌گردد.

رنگهاي خودرو در دو بخش ساخته مي شوند:

بخش اول: انواع رنگهاي كارخانه‌اي خودرو

بخش دوم: انواع رنگهاي تعميراتي خودرو

 

روغنها و اسيدهای چرب قابل مصرف در صنعت رنگ و رزين

 

با وجود توسعه گونه‌هاي جديد پليمرها هنوز هم صنايع رنگ و رزين از انواع روغن‌ها استفاده مي‌كنند. عموماً روغن‌هاي مصرفي در اين صنايع از منابع گياهي و حيواني استخراج مي‌شوند. نوع و مقدار اسيدهاي چرب موجود در ساختار شيميايي تري گليسيريدها متنوع است و بدين خاطر انواع مختلف روغن‌ها وجود دارد. در صنايع رنگ و رزين معمول است كه روغن‌ها را به سه دسته خشك شونده، نيمه خشك شونده و خشك نشونده تقسيم كنند.

 

 

رزينهای آلكيد پايه آبی و رنگهای امولسيونی آلكيدی

 

استفاده از رنگهاي پايه آبي در رنگ‌آميزي ساختمانها از سال 1950 در جهان متداول شد و از سال 1970 به بعد ميزان مصرف اين رنگ‌ها به دليل تمايل به كاهش مواد فرار آلي، افزايش يافت. رنگ‌هاي پايه آبي به علت ناچيز بودن ميزان مواد فرار، خطرات كم آتش‌سوزي، و بطور خلاصه ايمني و سلامتي بيشتر در حين تولد و مصرف، به مرور توانسته‌اند بخشي از بازارهاي رنگ‌هاي حلال‌دار را به خود اختصاص دهند. رنگ‌هاي پايه آبي به سه گروه رقيق شونده، پراكنده آبي و پراكنده كلوئيدي تقسيم مي‌شوند.

 

رنگدانه‌های آلی

 

رنگدانه‌ها ذرات جامدی هستند که افزودن آنها به رنگ نه تنها موجب پوشش‌دارشدن و رنگی شدن آن می‌شود، بلکه سبب ايجاد تنوع و زیبایی مي‌گردد. رنگدانه‌ها بر مبنای نوع شیمیایی به دو گروه آلی و معدنی دسته‌بندی می‌شوند. بطوركلي, رنگدانه‌های معدنی در برابر گرما، نور، عوامل جوي، حلالها و مواد شیمیایی مقاوم‌اند و از این نظر نسبت به رنگدانه‌های آلی مزیت زیادی دارند،  اما  رنگدانه‌های آلی معمولا شدت و براقیت ته رنگ بیشتری نسبت به نوع معدنی ايجاد می‌کنند. مقاومت بهتر، براقیت و شفافیت زیاد موجب گسترش استفاده از  رنگدانه‌های آلی شده است.

 

 

پوسته بستن ناخواسته رنگ

 

 

تقريباً همه با‌اين مسئله آشنا هستند: مي‌خواهيد جائي يا وسيله‌اي  را در خانه رنگ‌آميزي كنيد به يك قوطي رنگ قديمي كه در زير زمين قرارداده‌ايد مراجعه و درب آن را باز مي‌كنيد, بي درنگ روي سطح آن يك پوسته ضخيم مي‌بينيد. ‌پوسته بستن مشخصه رنگهايي است كه از طريق تركيب با اكسيژن خشك مي‌شوند. در اين نوع رنگها عامل پيونددهنده تحت تأثير واكنش با اكسيژن حبس شده در ظرف قرار گرفته و بر روي سطح رنگ اتصالات جانبي تشكيل مي‌دهند. با ‌اين وجود، فرايندهاي فيزيكي و شيميايي ديگري نيز وجود دارد كه منجر به پوسته بستن رنگ در مكان و زمان نامناسب مي‌شود.

 

مطالعه مقايسه‌ای پوششهای پايه آب برای حفاظت از فلزات

 

پوششهاي پايه آب علاوه ‌بر كاهش ميزان تركيبات آلي فرار، خطر احتمال آتش‌گيري را كم كرده, شرايط كاري را براي كاربران ايمن‌تر ساخته و همچنين توانسته ‌است براي توليدكنندگان و كاربران رنگ هزينه‌ها را كاهش دهد. از آنجا كه كارايي پوشش به آستري و لايه رويه هر دو مربوط است، خواص كليدي نظير سختي پوشش، مقاومت آن در برابر آب و مواد شيميايي اندازه‌گيري و مقايسه شده‌است. پوششهاي پايه آب مي‌توانند تك جزئي  و يا دو جزئي  باشند.

مرزهاي نانو فناوري

 

تحقيقات و نيز عملكردهاي صنعتي اخير نشان مي‌دهند كه نانو فناوري به توسعه مرزهاي كاربردي خود ادامه مي‌دهد. ترکیب پوششهاي صد در صد جامد سخت‌شونده با پرتوهاي UV حاوي نانو ذرات به مرزهاي مختلف از جمله پوشش‌دهي فلزات، پلاستيك‌ها، كامپوزيت‌ها، قطعات الكترونيكي و مات كردن پوششها رخنه كرده است. 

نانو آسياب نرم‌ساز

 

توسعه فناوري نانو در بسياري از زمينه‌هاي مختلف صنعتي، به تقاضا براي فنون جديد نرم‌سازي و پراكنده سازي منجر شده‌است. نوعي آسياب نرم‌ساز جديد توسعه يافته كه پاسخگوی نيازهاي فرايندهاي نوين بوده، بي‌آنكه بر توان توليد لطمه‌اي وارد ساخته و افزايش هزينه­ها را در بر داشته باشد. 

نانو فناوري تحولات جديد را براي پوششهاي سطح به دنبال دارد

 

امروزه نانو فناوري در صنايع مختلف راه يافته‌است. از اين‌رو در فرهنگ رنگ و پوششها واژه نانو پوششها اضافه مي‌گردد. اگر از محدوديت تعداد توليدكنندگان و بالا بودن قيمت اين دسته از مواد نوين بگذريم، با طيف وسيعي از ويژگيهاي مثبت روبرو مي‌شويم كه هر محقق و صنعتگري را شگفت­زده خواهدكرد.

 

 

 

نانو افزودني‌ها- راهي جديد براي بهينه­سازي عملكرد پوشش‌ها

 

نانو فناوري به بحث درباره تغييرات خواص مواد هنگامي كه اندازه ذره تقريباً كوچكتر از 100 نانومتر است مي‌پردازد. پيش از اين، مواد در مقياس نانو تنها در زمينه‌هاي صنعتي محدودي مورد استفاده قرار مي‌گرفتند ولي آنها مي‌روند تا در پوششها نيز كاربردهاي خاصي را به خود اختصاص دهند.

 

فناوري نرم‌سازي و پراكنده‌سازي در مقياس نانو

 

طبق گزارش منتشره از سوي شوراي ملي علم و فناوري آمريكا (NSTC) «نانو علم و نانو فناوري به دنيايي اطلاق مي‌شود كه كارها در آن در مقياس نانو متر (يك تا چند صد نانومتر)، اجرا مي‌گردد». اگر گستره اندازه نانو ذره از يك تا 700 نانو متر در نظر گرفته شود، پس مي‌توان نتيجه گرفت كه، اغلب اجزايي كه در يك نرم‌ساز ريز گلوله­اي (Bead Mill) فرايند مي‌شوند در حيطه نانو فناوري جاي گرفته‌اند. اغلب رنگدانه‌هايي كه در صنايع رنگ و پوشش و نيز مركب‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند. اندازه ذره‌شان از حداقل 02/0 ميكرون (20 نانومتر) تا 200 نانومتر است. نانوذرات مطلوب از اندازه‌هاي زير 200 ميكرون برخوردارند.

 

بهینه­سازی مقاومت در برابر خراش­پذیری و سایش با نانو ذرات سیلیکا

 

حساسيت پوششهاي آلي به خراش، سايش و آسيب­هاي مواد شيميايي با استفاده از مونومرهاي سخت­شونده با UV حاوي نانوذرات معدني كاهش مي­يابد. خواص سامانه­هاي پوششي چند لايه تشكيل شده از پوشش رویه (topcoat) نانوكامپوزيتي بسیار سخت يا پوشش پايه (basecoat) نرم نشان مي­دهد كه با استفاده بهينه از نانوذرات سيليكا مي­توان پوششهاي بسيار كارآمد و مقاوم را در برابر خراش و سايش تهيه كرد.

پوششهاي چوب

 

 

چوب كامپوزيتي طبيعي با ساختاري پيچيده است كه 40 تا 50 درصد سلولز در ساختار خود دارد. بدليل آساني كار با چوب، استحكام و بالا بودن نسبت بارپذيري به وزن در اين ماده در برخي نقاط جهان بطور گسترده‌اي در ساختمان بكار مي‌رود. تخريب چوب در برابر نور، رطوبت و حمله موجودات زنده ذره‌بيني از معايب آن بشمار مي‌رود. بطور كلي، چوب به دو گروه نرم و سخت دسته‌بندي مي‌شود. براي انتخاب و طراحي يك سامانه پوشش چوب مناسب، افزون بر داشتن آگاهي از ساختار پيچيده چوب بايد كاربرد نهايي آن را نيز مد نظر داشت. پوششهاي چوب را در قالب سه گروه رنگ، جلا و لاك مي‌توان تعريف كرد. لاكها نفوذپذير و كم‌جامدند و بايد داراي قارچ‌كش باشند. انتخاب مناسب  اين ماده بر مبناي سازگاري و ماندگاري آن انجام مي‌شود. جلاها لايه‌اي با نفوذپذيري كم ايجاد مي‌كنند كه با گذشت زمان شكننده مي‌شود. درمقابل بايد درنظرداشت كه پوششهاي چوب ويژگي‌هاي مختلفي از جمله درزگيري، چسبندگي و پركردن و نيز حفاظت و زيبايي داشته باشد.

 

رنگهای خودرو رنگهای تعميری خودرو

 

توليد رنگ‌هاي تعميري خودرو برخلاف رنگهاي كارخانه‌اي خودرو، در ايران سابقه‌اي 35 ساله دارد. به عبارت ديگر از زمان توليد خودرو در ايران، نياز به رنگهاي تعميري خودرو نيز ايجاد شد و توليد آن از دهه چهل در كارخانجات رنگسازي آغاز شد و امروزه انواع رنگهاي تعميري خودرو در واحدهاي متعدد رنگسازي كشور و بر پايه رزين‌هاي مختلف توليد وعرضه مي‌گردد.

 

هم­فام­سازي با استفاده رنگدانه خشك در مراكز توزيع

 

سامانه‌هاي همرنگ‌كننده در محل فروش (Point of Sale=POS) در بازار پوشش‌هاي تزئيني بسيار رايج گرديده­است. اما همرنگ‌كننده‌هاي مايع با مشكل حمل، جابجايي و نحوه كار مواجه هستند و ممكن است موجب گردند تا پوششهاي آب پايه هر چه بيشتر قوانين محدودكننده حدود مجاز VOC را نقض كنند. مجموعه‌اي از همرنگ‌كننده‌هاي دانه مانند خشك كه به راحتي در رنگ مايع توزيع و تركيب مي‌شوند به گونه­اي اصلاح شده‌اند كه كاربران بتوانند در محل فروش، كار همرنگ‌سازي را انجام دهند. در همين راستا يك دستگاه اختلاط خودكار جديد نيز به منظور اضافه و توزيع و تركيب رنگهاي خشك در مقادير بسيار دقيق طراحي و ساخته شده‌است.

پوششهاي ضد الكتريسيته ساكن

 

پديدة شوك الكتريكي ناشي از تخليه ناگهاني الكتريسيته در پوششهاي غيررسانا همواره مشكلات و محدوديتهاي خاصي را در پي داشته است. اكنون براي حل اين مشكل رنگدانه‌هاي جديدي توليد شده‌اند كه ساختار ذره‌اي آنها متشكل از يك زيرآيند پولكي يا كروي شكل با لايه‌اي نازك از يك اكسيد فلزي بر روي آنست. اين رنگدانه‌ها در نسبت تراكم خاص مي‌توانند به پوشش خواص رسانايي داده و مانع از انباشته شدن بارهاي الكتريكي ساكن بر روي سطح رنگ گردند.

 

پوششهاي تاخيرانداز اثر شعله، سخت‌شونده با پرتو، ويژه كاربرد در پاركت

 

از اوايل دهه هفتاد قرني كه گذشت فناوري پوشش‌دهي با پرتو مورد توجه قرار گرفت و به نظر مي‌رسد كه رشد بي‌وقفه آن در زمينه پوششها، مركب‌هاي چاپ و چسب‌ها تا اولين دهه قرن حاضر نيز ادامه يابد. عوامل اصلي كه رشد تركيبات سخت‌شونده با تابش را موجب شده‌اند عبارتند از: كارايي بسيار عالي (جلا، دوام و قدرت چسبندگي به زيرآيند)؛ سخت شدن سريع (طي چند ثانيه يا حتي كسري از ثانيه بدون نياز به گرما)، پايين بودن هزينه فرايند به ازاي هر متر مربع سطح، پايدار بودن محصول در حين كار و بالاخره كم بودن حجم فضاي لازم براي توليد.

رزينهاي حاوي عاملOH

 

امروزه رزينهاي جديد پلي استر حاوي عامل OH مورد مصرف به عنوان محمل تنها و يا به همراه آن در لاكهاي پلي اورتان دوجزئي با VOC كم در صنعت رنگهاي تعميراتي خودرو و رنگ­ها و پوششهاي رويه نهايي پيشرفت بسزايي نموده­اند. لايه حاصل از رنگها خواص خشك­شوندگي مناسب، مقاومت شيميايي عالي و سختي بالايي را از خود نشان مي­دهند. مقادير VOC اين سامانه­ها در پوششهاي رنگدانه­دار و پوشش­هاي شفاف زير 420g/l و سازگاري با شرايط جوي آنها اغلب از سامانه­هاي پلي­ال­ مشابه­شان بهتر مي باشد.

 

پراكنش‌هاي پلي‌يورتاني اصلاح شده با روغن

 

پراكنش‌هاي پلي‌يورتاني آب پايه (PUDs) نشان داده‌اند كه از كارايي مكانيكي و مقاومت شيميايي چندان مطلوبي برخوردار نيستند و شكي نيست كه اين نشأت گرفته از مكانيسم خشك شدن به طريق فيزيكي است. اما پراكنش‌هاي پلي‌يورتاني اصلاح شده با روغن (OMPUs) راهي را در پيش‌روي قرار مي‌دهند كه لايه پوشش مي‌تواند طي آن از طريق واكنش با اكسيژن اتصال عرضي‌دار شود. با گزينش روغن مناسب و در نظر داشتن درجه غيراشباعيت مي‌توان ميزان اتصالات عرضي و خواص پوشش را در حد دلخواه تنظيم نمود. نتايج بدست آمده براي سه نوع روغن بزرك، دانه سويا و كرچك كه نسبتاً ارزان قيمت هستند، نشان داد كه مي‌توان كارايي پوششهاي پلي‌يورتاني را بهبود بخشيد.

 

رنگها و پوششهای مقاوم شعله

 

دنياي متمدن همواره به دنبال راه‌حل‌هايي است تا بتواند از آتش‌سوزي لوازم خانگي، تجهيزات كارخانجات و مراكز توليدي جلوگيري كند و يا حتي‌الامكان با به تأخير انداختن فرايند شعله‌وري و كندسوز كردن وسايل و تجهيزات مختلف عمل امدادرساني را به سهولت روبرو سازد. رنگ‌ها و پوشش‌هاي مقاوم آتش به گروه‌هاي متعدد از جمله كندسوز كننده‌ها، متورم شونده‌ها، پوشش‌هاي سيماني، كجي و ضخامت ضدحريق تقسيم مي‌شوند.

كاربرد پوششهای قيری و قطرانی در صنعت(خوردگي)

 

ارزان بودن قير و قطران در قياس با ديگر انواع تركيبات پوشش‌دهنده آنها را جزو مطلوب‌ترين گزينه‌ها جهت حفاظت از سازه‌هاي آبي و لوله‌هاي مدفون در زير خاك، مخازن ذخيره‌سازي مواد و تجهيزات ذخيره و انتقال آب و فاضلاب و برج‌هاي خنك‌كننده نموده است. پوشش‌هاي قيري و قطراني به شكل ساده و بدون الياف و يا با الياف به شكل تك يا چندلايه و نيز در حالات سرد و گرم و يا مخلوط با ديگر پوشش‌دهنده‌ها نظير اپوكسي‌ها، لاستيك‌ها و يا يورتان‌ها كاربرد دارند.

رنگينه‌های شفاف (زيرنما)

 

در بسياري از موارد بشرخواهان آن است كه نماي اشياء پيرامونش زيبا و جذاب باشد. از اين روست كه رنگينه‌هاي زيرنما مورد توجه قرار گرفته‌اند. ريز بودن اندازه ذرات اين رنگينه‌ها تا حد نانو و كم بودن اختلاف در ضريب شكست آنها با محمل موجب مي شود تا شفاف بنظر برسند. اكسيدهاي آهن زرد، قرمز و قهوه‌اي، آبي آهن، آبي و سبز كبالت، و رنگينه‌هاي دي‌اكسيد تيتانيم و اكسيد روي از جمله رنگينه‌هاي شفافي‌اند كه صنايع مختلف از آنها استفاده مي‌كنند.

خصوصیات مقاومتی رنگدانه ها

 

اغلب سامانه‌های رنگدانه‌دار زمانی که در معرض عوامل جوی و یا شرایط نامساعد قرار ‌گیرند، تغییراتی در ساختار و رنگشان بوجود می‌آيد. این فرایند، واكنشهايي را شامل است که در آنها رنگدانه به عنوان یک کاتالیزور جهت تسریع تغییرات عمل کرده و یا اینکه خودش به طور مستقیم تحت تاثیر تغییرات شیمیایی قرار گرفته و در نتیجه مشکلاتی مثل زرد گرایی, گچی‌شدن وکاهش در براقیت را بوجود می‌آورد. بنابر همین دلایل، بررسی خصوصیات مقاومتی رنگدانه‌ها قبل از به کارگیری آنها امری ضروری به نظر می‌رسد.

 

نرم‌سازی با استفاده از آسيابهای چرخنده با سرعت بالا

سامانه نرم‌سازي گريز از مركز به نام Pestle Mill يك آسياب دانه‌اي ظرفيت بالا براي نرم‌سازي پيوسته فرآورده‌هاي گوناگون به ذرات ريز تا مقياس نانو است. تفاوت اين سامانه با ديگر آسيابهاي دانه‌اي گريز از مركز روتور/روتور و آسيابهاي دانه‌اي روتور / استاتور معمول اين است كه در آن صفحه آسياب در همان جهت و با همان سرعت ظرف آسياب مي‌چرخد. اين روش يك ميدان گريز از مركز متراكم‌تر و همگن‌تر در منطقه نرم‌سازي ايجاد مي‌كند، كه در آن حركت خردكننده در منطقه نرم‌سازي درواقع نتيجه انحراف زاويه‌اي بين محور صفحه و ظرف است. اين ويژگيها منجر به مزيتهاي مشخصي در محصول نرم‌سازي و عملكرد و نگهداري آسياب مي‌شود و يك راه‌حل اقتصادي براي نرم‌سازي خيس ذرات تا مقياس نانو در اختيار مي‌گذارد.

 

خلاصی از ايزوسياناتها

 

آكريلات‌ها يا متاكريلات‌هاي تك يا چند عامل‌دار حاوي گروههاي يورتان كاربرد گسترده‌اي در ساخت جلاها (وارنيش‌ها)، مركب‌ها و چسب‌ها دارند. در تهيه اين نوع رزين‌ها غالباً ايزوسيانات‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند كه هم گران و  هم شديداً سمي‌اند. امروزه فرايندهاي صنعتي كارآمد جهت ساخت آميزه‌هاي بدون ايزوسيانات به كمك تجهيزات صنعتي استاندارد و روشهاي كاري ايمن توسعه‌يافته است. گرانروي ذاتي برخي از اين يورتان آكريلات‌هاي چند عامل‌دار جديد بسيار كم است بدين خاطر آنها را مي‌توان بدون رقيق كردن، فرمول‌بندي نمود و خواص پوشش‌دهي را تا حد امكان ارتقاء بخشيد.

اندازه‌گيری دقيق ضخامت رنگ

 

به ياري يك نوع دستگاه خودكار كه اساس آن را حساسگر ليزري تشكيل مي‌دهد، مي‌توان ضخامت فيلم رنگ خيس را با دقت زياد اندازه‌گيري كرد. با اين دستگاه مي‌توان نسبت تباين * (CR) را دقيق‌تر تعيين كرد. مطابق يك رابطه رياضي اين نسبت با ضخامت فيلم در رابطه است. اين طريقه عمليات كنترل كيفيت را كه طبيعتاً بيش از تأييد هر توليد بدان نياز است تسريع مي‌نمايد، بي‌آنكه بر نتايج واقعي اثر منفي بر جاي گذارد.

استفاده از عصاره گياهان براي تهيه روغن جلا

 

هنگامي كه الياف گياه آگاو با اسيد واكنش دهد هيدروكسيلات  اسيدي خواهد داد كه محتوي فورفورال است. زماني كه هيدروكسيلات‌هاي اسيدي با تانن‌هاي موجود در گياه متراكم شوند رزين‌هاي فنل- فرمالدئيد حاصل مي‌شود. روغن جلاهايي كه از اين نوع رزين‌ها و با استفاده از روغن برزك، روغن تانك و روغن كرچك بدون آب بدست مي‌آيند از براقيت، انعطاف‌پذيري و مقاومت مكانيكي بالايي برخوردارند و در برابر اسيدها مقاومند.

تميزكاری سطح بوسيله پاشش زدايی

 

شيوه تميزكاري سطح بوسيله پاشش‌زدايي يكي از مؤثرترين روش‌هاي شناخته شده امروزي جهت تميزكاري سطوح فلزي و سيماني است و گاه براي سطوح ديگر نيز بكار مي‌رود. با اين روش مي‌توان به بهترين صورت زبري و يا حالت مورد نظر را روي سطح ايجاد نمود. در تميزكاري با پاشش، دانه‌هاي ساينده و يا آب و مواد شيميايي مختلف بصورت پرفشار بر روي سطح مورد نظر پاشيده مي‌شود. مواد ساينده با استفاده از هواي فشرده، آب پرفشار و يا نيروي گريز از مركز (سانتريفوژ) پرتاب مي‌شوند.

پوشش‌هاي بكار رفته بر روي اينگونه سطوح بادوام بوده و مقاومت خوبي دارند.

در روش پاشش‌زدايي با مواد ساينده در اثر برخورد مواد ساينده با سطح فلز، لايه‌هاي اكسيد زنگ‌زدگي، رنگ كهنه، و ساير رسوبات حاصل از عمليات جوشكاري و فلزكاري و چربي‌ها تميز مي‌شود. انتخاب نوع ماده ساينده در كيفيت سطح آماده شده تأثير مستقيم دارد.

 

اشعهUV

پوششهای قابل پخت با اشعه UV  

 

پوشش‌هاي قابل پخت UV، بخش عمده سيستم‌هاي پخت تابشي را تشكيل مي‌دهند. بطور كلي در اين سيستم‌ها يك ماده پوشش دهنده واكنشگربا ويسكوزيته كم و معمولاَ فاقد حلال، بر روي سطح اعمال مي‌شود و سپس در معرض تشعشع با انرژي بالا مانند اشعه ماوراء بنفش يا شعاع الكتروني قرار مي‌گيرد تا پليمريزه شود.

مواد قابل پخت با UV با رشد سالانه حدود 10 درصد، كاربرد بسيار گسترده‌اي در صنايع پوشش، ساخت مركب چاپ و چسب دارد و همچنين به تازگي كاربردهاي خاصي نيز مانند مدلسازي سه بعدي سريع پيدا كرده‌اند.

 

مزايای پوششهای سخت‌شونده با پرتو فرابنفش

 

 

پوششهاي انعطاف‌پذير پلي‌يورتان فلوئوروپليمر را مي‌توان در فرايند اكستروژن پس از ولكانش لاستيك، بطور مستقيم روي آن پاشيد و سپس با عبور دادن از يك رديف گرم‌كننده‌هاي متداول ميكروويو يا مادون قرمز با گرما سخت كرد. اين فرايندهاي سخت‌شونده مرسوم علاوه‌ بر عدم كارائي، پرهزينه نيز هستند. با ورود پوششهاي تك‌جزئي بر پايه آب سخت شونده با تابش UV به بازارهاي مصرف به بسياري از تقاضاها از جمله كاهش هزينه‌ها، بهبود كارايي و كاهش در ميزان مجاز تركيبات آلي فرار (VOC) پاسخ مناسب داده ‌شد. با استفاده از سامانه‌هاي پوشش‌دهنده سخت شونده با تابش UV در فرايند اكستروژن مزايايي از قبيل افزايش در سرعت سخت شدن، كاهش ميزان ضايعات، كم شدن ميزان نشر حلال، كاهش در هزينه‌هاي سوخت و انرژي و عدم نياز به فضاي كاري وسيع به واقعيت پيوسته است. در برخي از موارد، به دليل محدوديتهاي خط توليد و خواص مكانيكي سطح لاستيكي اين تنها روشي است كه مي‌توان از آن بهره جست.

 

آماده برای مصرف مستربچهای نانو ذره‌ای بهبود دهنده مقاومت در برابر خراش پذيری و پايداری در برابر پرتو فرابنفش

 

 

استفاده از افزودني نانو آلومينا در پوشش مقاوم در برابر خراش, خواص پوشش‌دهي را به طور قابل ملاحظه‌اي بهبود مي‌بخشد. جاذب UV معدني از نوع اكسيد روي نانو در مقايسه با انواع جاذبهاي UV آلي براي حفاظت چند سازه‌هاي پليمري* (Polymer Composites) در برابر UV بكار رفت و موثر بودن آن در طولاني‌مدت مشخص گرديد.

برخي خواص پوششها, براي مثال مقاومت در برابر خراش و پايداري در برابر UV را مي‌توان با پركننده‌هاي معدني نانو تا اندازه‌اي بهبود بخشيد, به شرطي كه بتوان آنها را به آساني در فرمولاسيون پوشش وارد كرد. نانو افزودنيهاي عمومي يعني مستربچ‌هاي نانو ذره‌اي سفارشي پيش پراكنده در محيط‌هاي مختلف توانسته است تا حد زيادي قابليت كاربرد نانو ذره در پوشش‌ها را ارتقاء بخشد و جوابگوي فرصتهاي جديد بازار باشد.

 

 

سخت‌كردن و پايدارسازی پوششهای خارج ساختمان با استفاده از پرتو فرابنفش

 

پیشرفتهای اخیر در محدوده مواد خام در دسترس نشان داده که نورآغازگری (آغازگري نوري) با بیس‌آسیل‌فسفین اکسید (BAPO) امكان دست یافتن به فرصتهای جدید در زمینه پوششهای UV برای کاربردهای خارج ساختمان را مهيا مي‌سازد.

هوازدگی، پوششهای سخت‌شونده با UV را همانند سامانه‌های متداول تخریب می­کند و موجب کاهش براقیت، زردشدگی، ترک و پوسته پوسته شدن آنها می­شود. نگرانی همیشگی این است که چنین شکستهايی که اساسا در اثر نوراکسایش محمل (binder) ایجاد می­شود، ممکن است در شرایط خارج ساختمان بسیار سریعتر اتفاق بیفتد. بنابراین، این موضوع بطور جدی زمان عمر کاربری پوششهاي مذكور را محدود می­کند. با استفاده از آغازگر مناسب و سامانه پایدارکننده مي‌توان دوام مورد نیاز برای استفاده طولانی مدت از پوششهای سخت شونده با UV در خارج  از ساختمان را بدست آورد.

 

پوششهای فرابنفش ویژه پلاستیکها

 

سخت‌شدن سریع، مواد فرار آلی بسیار کم و خواص بسیار کارامد از مزایای فناوری­ UV است. پوشش‌دهي با پرتو فرابنفش­ (­UV)­ بر روي پلاستيك‌ها در مقایسه با سامانه‌هاي پایه حلال مشكل‌تر است. دليل اين امر قدرت چسبندگي ضعيف اين نوع پوشش‌ها به زيرايند (سطح زيركار) است. اما با بهینه کردن محمل  و سامانه‌هاي ­رقیق­کننده واکنش‌پذیر مي‌توان پوششهای­ بسیار کارآمد برای پلاستیک‌ها فراهم كرد.

فناوری سخت كردن با UV مدت ده سال است که در پوششهای صنعتی متداول شده است. مزایایی این روش از لحاظ فراورش(­سرعت زیاد و تجهیزات کوچکتر)­، کارامدی (مقاومت در برابر خراش و زنگ زدن) و دوستداری محیط زيست بسیار خوب شناخته شده است. اما، استفاده از فناوری UV برای پوشش­دهی پلاستیکها محدودیت دارد. با اين وجود هدف نشان­دادن مزایای فناوری UV در زمینه پوششهای پلاستیکی است که منجر به بهینه کردن رزینهای UV موجود و بهبود محملهای UV جدید می­شود.

خوردگي

خوردگی فلزات و روشهای مهار آن

 

 

خوردگی بزرگترين معضل بسياری از صنايع بخصوص صنايع پتروشيمی است. عموماً روشهای مختلفی جهت ممانعت از خوردگی وجود دارد که بسته به شرايط ممکن است که يک يا چند مورد با هم مورد استفاده قرار گيرند. با بررسی مکانيزم خوردگی به روشهای موسوم حفاظت فلزات در مقابل خوردگی خواهيم پرداخت و از اين رو شما را با اصولی آشنا می سازيم و مسلماً جهت بررسی و مطالعه پوششها بسيار مفيد خواهد بود.

 

حفاظت از خوردگی سازه‌های دريائی و تأسيسات ساحلی

 

استفاده وسيع از فلزات در ساخت اسكله‌ها، چاه‌هاي نفت، سكوهاي دريايي، تأسيسات بندري و صنعتي مجاور دريا، كشتي‌ها و ساير شناورهاي دريايي و تمايل طبيعي فلزات به خوردگي و زنگ‌زدگي،‌لزوم به‌كارگيري روش‌هاي حفاظتي مختلف را موجب گرديده است.

سازه‌هاي فلزي در مناطق صنعتي، همواره بوسيله عوامل خورنده محيط مانند گازهاي SO2 و CO2، باران‌هاي اسيدي، مواد آلاينده صنعتي (مربوط به صنايع نفت و پتروشيمي) مورد هجوم قرار مي‌گيرند و در نتيجه خورده مي‌شوند. شرايط نامساعد جوي و اتمسفر دريايي نيز شرايط خوردگي را تشديد مي‌كنند.

آب دريا حاوي حدود 3.4 % نمك است و اندكي قليايي است(pH=8  ) الكتروليت خوبي بوده و باعث خوردگي گالوانيكي و شياري مي گردد. خوردگي در آب دريا بستگي به مقدار اكسيژن، سرعت حركت،  درجه حرارت و اجزاء بيولوژيكي دارد.

بيشترين خوردگي در سطح آب يا مناطق مطلاطم اتفاق مي افتد.خوردگي در عمق كمتر است زيرا درجه حرارت پايين است.

به منظور حاظت از خوردگي سازه‌هاي غوطه‌ور در آب دريا، روش حفاظت كاتدي به طور مؤثري به كار گرفته مي‌شود اما فقدان يك الكتروليت دائمي در سازه‌هاي مجاور ساحل، موجب عدم امكان استفاده از حفاظت كاتدي براي جلوگيري از خوردگي در تأسيسات مي‌گردد.

از متداولترين روش‌هاي حفاظت تأسيسات ساحلي در مقابل خوردگي، استفاده از رنگ و پوشش مي‌باشد. رنگ‌ها، اقتصادي‌ترين، آسانترين (از نظر كاربرد) و كارآمدترين ماده، جهت حفاظت وسايل و تأسيسات هستند و نيز به لحاظ دسترسي آسان و قابليت ترميم، بيشتر از روش‌هاي حفاظتي ديگر مطرح مي‌باشند.

 

سامانه‌هاي رنگ كشتي‌ها

 

 

كشتي‌ها و بخصوص سوپرتانكرهاي عظيم در بخشهاي مختلف خود به انواع مختلف پوششها نيازمندند تا بتوانند كشتي را از پديده زيانبار و بسيار هزينه‌ساز خوردگي نجات داده و زيبايي لازم براي اين ساخته‌هاي عظيم دست بشر را فراهم آورند.

رنگهای دريايی سامانه های پوششی و روشهای کنترل کيفيت آنها

حفاظت مناسب ناوگان دريايی و تاسيسات ساحلی در برابر خوردگی نياز به برنامه ريزی تحقيقاتی در دو شاخه موازی دارد. بررسی روش های مناسب حفاظت  ، از جمله دستيابی به ترکيبات بهينه پوششی برای کاربردهای متنوع  ، بخشی از فعاليت های تحقيقاتی را در اين مورد به خود اختصاص داده است. توسعه حمل و نقل دريايی کشور در واردات و صادرات  ، تشديد قابليت های توليد رنگ های  دريايی در کشور  ، تلاش در کاهش وابستگی کشور به واردات اين کالا  ، زمينه فعاليـت پژوهشی روزافزون در اين مورد را فراهم آورده است. شبيه سازی آزمايشگاهی و ميدانی و تدوين دستورالعمل های مناسب کننترل کيفيت پوشش های دريايی بخش دوم مطالعات جديد است.

بررسی خوردگی در نيروگاه‌های بخار

 

در كشور ما، خوردگي يكي از دلائل عمده زوال تجهيزات نيروگاهها است. براي جلوگيري از خوردگي و انهدام‌هاي زودهنگام تجهيزات نيروگاهي كه موجب هزينه‌هاي مستقيم تعمير و جايگزيني و خسارات غيرمستقيم ناشي از توقف غيرمترقبه واحدهاي توليد برق مي‌گردند، نياز به شناخت عملي انواع خوردگي‌ها و دلايل ايجاد آنها مي‌باشد.

بررسي‌ها و گزارشات عملي نشان مي‌دهند كه وجود عواملي نظير دما و فشار بالا، هوا و اكسيژن كافي، رطوبت، دود و گازهاي داغ، تنش‌هاي حرارتي و مكانيكي، ناخالصي‌هاي آب و . . . ، موجب مشاهده طيف گسترده‌اي از انواع خوردگي‌ها نظير خوردگي حفره‌اي، خوردگي داغ، خوردگي گالوانيك، خوردگي فرايشي، خوردگي بيولوژيكي و . . . ، در قسمتهاي مختلف نيروگاه از جمله لوله‌هاي بويلر (واتروال، سوپر هيتر، اكونومايزر)، برجهاي خنك‌كن و پره‌هاي توربين، مي‌گردند.

 

نانو فناوري در بازار بازدارنده‌هاي خوردگي نقش كليدي ايفا خواهد کرد

 

 

اكنون برخي از شركتهاي سازنده تركيبات پوششهاي ضدخوردگي براي جبران مشكلات برگرفته از افزايش قيمت مواد اوليه خام و فشارهاي وارده از سوي قوانين و مقررات زيست محيطي به سوي فناوري‌هاي نويني از جمله نانو فناوري روي كرده‌اند.

 

حفاظت كاتدی همگام با پوششها برای مقابله بهينه با خوردگی

 

استفاده از رنگ و پوشش‌ها همراه با حفاظت كاتدي، اقتصادي‌ترين روش جهت كنترل خوردگي در سازه‌هاي فولادي مدفون در خاك و مغروق در آب مي‌باشد. پوشش‌ها غالباَ نواقصي دارند كه فلز از طريق اين نواقص در معرض محيط خورنده قرار مي‌گيرد. اما بكارگيري پوشش عاري از نقص، باعث افزايش هزينه‌هاي حفاظت مي‌گردد. استفاده از حفاظت كاتدي به تنهايي نيز هزينه‌هاي زيادي دربردارد در حالي كه بكارگيري پوششي مناسب همراه با حفاظت كاتدي (جهت مبارزه با خوردگي و تقليل عوارض ناشي از نواقص موجود در پوشش) با صرفه‌ترين روش حفاظتي مي‌باشد.

 

بهبود در پوششهای محافظ خوردگی در دمای بالا 

 

 

تحقيق درباره كارايي مواد نوين آزموده شده مزاياي جالب و متعددي را در مقايسه با روشها و مواد متداول نشان مي‌دهد. روشهاي جديداستفاده از اسفنج اپوكسي است كه هم در برابر خوردگي مقاوم و هم عايق گرمايي است و مي‌تواند فولاد را در محيط‌هاي شديداً خورنده و در دماي بالا به خوبي حفاظت كند.

اثر مواد آلی فرار در ايجاد فن آوری جديد رنگهای محافط خوردگی

 

هدف از انجام اين مطالعه بررسی ملاحظات زيست محيطی در توليد رنگ های صنعتی و محافظ در مقابل خوردگی می باشد. مطابق تحقيقات انجام شده در دهه 70 يکی از منابع آلوده کننده محيط زيست حلال های  آلی مورد استفاده در صنايع شيميايی خصوصاً صنايع رنگ سازی و رزين سازی و صنايع وابسته به آنها بوده است. متعاقب نشست های بين المللی و تصويب قوانين درمورد ميزان مجاز آلودگی محيط زيست  ، در دهه 80 حرکت به سمت شيوه های نوِين اعمال رنگ و تهيه ترکيب های جديد سازگار با محيط زيست در دستور کار مراکز تحقيقاتی صنايع رنگ قرار گرفت. به دنبال آن محصولاتی با مقدار مواد فرار کمتر تهيه و روانه بازار مصرف شد.

 

صدمات زيست‌محيطی پوششهای ضدخزه

 

خزه‌هاي دريايي اغلب سازه‌هاي دست‌ساز انسان را كه در آب دريا غوطه‌ور هستند تحت‌تأثير قرار مي‌دهند. نتيجه اين عمل افزايش هزينه‌هاي اقتصادي زيادي است كه براي محافظت و يا جابجايي اين سازه‌ها صرف مي‌شوند. امروزه تحقيقات زيادي در زمينه دستيابي به روشي موثر براي جلوگيري از چسبيدن خزه به اين سازه‌ها يا كمتر كردن آنها صورت مي‌گيرد.

معمولي‌ترين راه‌حل براي مقابله با چسبيدن خزه به ديواره اين سازه‌ها بوجود آوردن شرايطي است كه از چسبيدن خزه ممانعت كند. يكي از اين روشها پوشش دادن سطح با رنگهاي حاوي مواد سمي است. اغلب مواد سمي ضد خزه (تري‌بوتيل قلع, TBT ) اثر مخرب بر موجودات غيرخزه (ديگر ارگانيسم‌هاي زنده)، دارند.

امروزه استفاده از TBT در رنگهاي ضد خزه محدود شده‌است (ولي ممنوع نشده‌است). در تعداد معدودي از كشورها زيست‌كش‌هاي جديد استفاده مي‌شوند. به دليل استفاده از پوششهاي ضدخزه در محيط‌هاي دريايي مشكلات زيست‌محيطي جدي بروز كرده‌است.

 

بازار رنگ

بازار پوشش رنگ مورد استفاده در صنايع اتومبيل‌سازی

 

 

در بازار كنوني خودروسازي جهان، بسياري از سازندگان پوشش رنگ و ساير تأمين‌كنندگان اين صنايع بطوركلي با رشد روزافزون اما غيرنافع مواجه هستند. بدين صورت كه حتي در صورت مثبت بودن تمامي شاخصهاي اقتصادي و فروش فزاينده صنايع خودروسازي ميزان پوشش رنگ استفاده شده براي هر دستگاه اتومبيل رو به كاهش است.  علت اين امر استفاده از روشهاي پيشرفته بكارگيري، افزايش بهره‌وري و اعمال روش‌هاي نوين به جاي روش‌هاي متعارف همراه با افزايش فشار جهت كاهش قيمتها عنوان مي‌شود.

اين تحولات بدان معناست كه توليدكنندگان پوشش ناگزيراند مهارت‌هاي خود را توسعه دهند تا جايگاه خود را بعنوان جزء اجتناب‌ناپذير چرخه ارزش‌ها تثبيت نمايند.اين موقعيت مي‌تواند شامل قراردادهاي خدمات رساني بصورت پذيرش مسئوليت تام از سوي فروشنده و تأمين هزينه‌هاي مديريت بخش رنگ از سوي توليدكنندگان اصلي جهت ارائه خدمات خريد و حمل و نقل توسط فروشندگان پوشش باشد.

 

رشد مستمر توليد، صادرات و مصرف رنگ در تركيه

 

 

تركيه بيستمين اقتصاد برتر را در دنيا دارد و در اين ميان به‌عنوان پانزدهمين كشور پرجمعيت رده‌بندي شده است. اقتصاد تركيه پس از سال 2001 طي پنج سال متوالي با رشدي چشم‌گير روبرو بوده‌است. در سال 2006 توليد ناخالص داخلي (GDP) به 318 بيليون يورو و سرعت رشد توليد ناخالص داخلي به 6 درصد رسيد. از سوي ديگر در همين سال سرعت توليد ناخالص ملي (GNP) براي صنايع آن 6/7 درصد بود. طي پنج سال گذشته ميزان سرعت رشد توليد ناخالص ملي ساليانه در اين كشور هرگز از 8/6 درصد كمتر نشد. سرمايه‌گذاريهاي خارجي شديداً فزوني يافت و اين عمدتاً از وجود شرايط مطلوب از نقطه نظر سرمايه‌گذاران و ثبات سياسي در اين كشور نشأت گرفت. طي دو سال اخير، سرعت رشد سالانه صنعت ساختمان‌سازي حدود 20 درصد بوده است.

 

بازار پوششهای ساختمانی و تزئينی در آمريكا

 

توليدكنندگان پوششهاي ساختماني نسبت به فروش آن در بازار خوش‌بين‌اند. ولي آيا افزايش قيمت مواد اوليه و تركيبات مورد استفاده بر تجارت آنها تأثيرگذار نيست؟

از ديرباز توليدكنندگان پوششهاي تزئيني و ساختماني به آينده اين صنعت بسيار اميدوار بوده‌اند. آنها در صدد گسترش محصولات جديد  و افزايش نمايندگي‌ها جهت فروش محصولات خود مي‌باشند.

مهمترين هدف اين توليدكنندگان جلب مشتري به منظور انتخاب محصولات جديدشان است. اين توليدكنندگان با وجود ثابت نگه داشتن محدوده قيمت محصولات خود در سال 2004 ،  افزايش فروش توليدات خود به ميزان 2 برابر در سال 2005 را پيش‌بيني كردند. افزايش فروش اينگونه توليدات به دو عامل مهم بستگي دارد:

افزايش روزافزون قيمت

 در دسترس بودن مواد و تركيبات مورد استفاده

 

روند پيشرفت صنعت رنگ‌آميزي آمريكا در سال2000

 

در يك بررسي آماري كه در يكي از مراكز تحقيقات بازار رنگ‌آميزي آمريكا در سپتامبر سال 1999 انجام شده، آمار نشان مي‌دهد كه احتمالاً ميزان عمليات رنگ‌آميزي از 50.12 درصد در سال 1999 به 4/55 درصد در سال 2000 افزايش خواهد يافت.

توان بالقوه بسيار عظيم روسيه

 

اكنون براي پراكنش‌هاي آكريليكي و رنگهاي آب پايه، يك بازار در حال رشد در روسيه به وجود آمده‌است. و اين واقعيتي است كه شركتهاي بزرگ توليدكننده رنگ بدان بي‌توجه باقي مانده‌اند. بواسطه اين امر، توليدكنندگان محلي خود را براي مقابله با شركتهاي بزرگ چندمليتي كه در حال ورود به بازار روسيه‌اند، آماده ساخته‌اند.

 

آسيا پاسيفيك- بازاري بسيار مستعد

 

 

در سال 2006، انجمن صنعت رنگ آسيا (APIC) مراسم گرد هم‌آيي دهمين سال خود را به ميزباني انجمن توليدكنندگان رنگ ژاپن در توكيو برگزار كرد. متخصصين شركت‌كننده از صنايع و انجمن‌ها گزارش‌هاي خود در باب وضعيت صنعت پوشش‌ها در كشورهايشان را ارائه نمودند. نتيجه كلي آن بود كه، هرچند توان بالقوه اين بازار بسيار بزرگ است ولي ارزيابي‌هاي فراواني بايد صورت گيرد تا آن را به بازاري توسعه يافته بدل كند.

 

اطلاعات روز بازار رزين­ها

 

 

تأمين‌كنندگان و توليدكنندگان رزين توجه خود را بر روي روشهاي توليد متنوع و محصولات ابداعي جديد با خواص برتر متمركز نموده‌اند تا رشد اين بازار بسيار پرچالش را بهبود بخشند.

بازار پوششهاي دريايي

 

فعاليت چشم‌گير سازمانهاي تنظيم‌كننده ميزان و نوع سوخت، زيست‌كش‌ها و بهره‌گيري از فناوري‌هاي جديد جهت رها سازي خزه‌ها كه تا ژانويه 2008 مي‌بايد به مرحله اجرا درآيد و نيز بالا رفتن قيمت مس، سازندگان رنگهاي دريايي و تأمين‌كنندگان مواد اوليه آنها را در شرايطي دشوار قرار داده است.

بازار پوششهاي سخت شونده با پرتو

 

 

بازار جهاني پوششهاي پرتو پخت (سخت شونده با پرتو) آنقدر قدرتمند شده كه مي‌رود تا كاربردهاي متنوع و بيشتري را به خود اختصاص ­دهد. علاوه بر مزاياي زيست محيطي، مزاياي ديگري از جمله: قابليت پوشش‌دهي مواد حساس به گرما، در اختيار قرار گرفتن محصولات با كيفيت بالاتر، پخت سريع و صرفه‌جويي در فضاي كار و مصرف انرژي را مي­توان نام برد.

بازار پوششهاي صنعتي

 

با رونق گرفتن ساختمان‌سازي در سطح بين‌المللي و بدست آمدن فرصتهاي مناسب براي سرمايه‌گذاري به منظور حركت به سوي سامانه‌هاي آب پايه، توليدكنندگان پوششهاي صنعتي براي آينده اين دسته از پوششها در انتظار روند رشدي سالم هستند.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۸۹ساعت 17:26  توسط محمد باسوتی  |